Søg
  Tilmeld dig Log ind

Arbejdsmiljø i byggeprocessen

11. marts 2011

Gratis informationsmøder i marts og april orienterer om de nye regler for bygherrer og projekterende, samt hvordan reglerne kan bruges i den praktiske arbejdsmiljøstyring. BAR Bygge & Anlæg skriver:
 
Der kan spares både tid og penge, når bygherre, rådgiver, projekterende, arbejdsmiljøkoordinatorer og udførende planlægger arbejdsmiljøet tidligt i byggeprojektet.
 
Reglerne om bygherres pligter fra 1. januar 2009 stiller krav både til bygherre og til projekterende, som rådgiver bygherrer. En ændring af reglerne forventes at ske i løbet af foråret 2011.
 
Gratis at deltage
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Bygherre Foreningen, Konstruktør Foreningen, Danske Arkitekt Virksomheder og BranceArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg (BAR) arrangerer 5 gratis informationsmøder, der orienterer om indholdet i de nye regler, og hvordan reglerne kan omsættes til praksis i arbejdsmiljøstyring for bygherrer, rådgivere og projekterende.
 
Formålet med informationsmødet er at skabe større forståelse i branchen for at indarbejde arbejds-miljøhensyn i udbud og projektering samt at gennemføre en god koordinering af arbejdsmiljøarbejdet på byggepladsen. Informationsmødet retter sig derfor mod samtlige byggeriets parter, fra bygherrer over rådgivere og koordinatorer til entreprenører.
 
Informationsmøderne afholdes fra 22. marts til 13. april på forskellige steder i landet.
Læs mere eller tilmeld dig til et af informationsmøderne HER