Søg
  Tilmeld dig Log ind

Hjælp til forbedret arbejdsmiljø

19. januar 2011

Bygge- og anlægsvirksomheder med 1-9 ansatte kan søge om at få hjælp til at gennemføre en af to forebyggelsespakker, der har til hensigt at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø skriver:
 
Mindre nedslidning og bedre trivsel. Det kan blive resultatet, hvis din virksomhed hører til indenfor to udvalgte brancher og får tilskud til at gennemføre en forebyggelsespakke, som indeholder et fastlagt forløb som kan forbedre arbejdsmiljøet. Tilskuddet søges gennem Forebyggelsesfonden, og indholdet af forebyggelsespakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 
Forebyggelsespakkerne bygger på dokumenteret faglig viden
Forebyggelsespakkerne er skræddersyet til branchernes behov for at sikre en så stor effekt på arbejdsmiljøet som muligt. Forebyggelsespakkernes faglige indhold er udviklet af forskere på NFA i samarbejde med Arbejdstilsynet. Det er sket på baggrund af dokumenteret faglig viden om arbejdsmiljøet i de enkelte brancher og i samarbejde med de relevante organisationer.
 
Bygge og anlæg kan søge nu
Forebyggelsespakkerne skal forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. De udbydes derfor i særlig nedslidningstruede brancher. Fra 1. januar 2011 får de første to brancher mulighed for at søge om hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet. Det gælder blandt andet virksomheder inden for "bygge og anlæg". Indholdet i pakkerne, som er fastlagt på forhånd, afspejler de arbejdsmiljøproblemer, som virksomhederne i brancherne typisk har behov for hjælp til at løse.
 
To forebyggelsespakker til små bygge- og anlægsvirksomheder
Bygge- og anlægsvirksomheder med 1-9 ansatte kan søge om at få hjælp til at gennemføre en af to forebyggelsespakker, som det typisk tager mellem tre og seks måneder at gennemføre. Som virksomhed får man tilknyttet en vejleder fra Arbejdstilsynet, som hjælper ledelse og ansatte gennem forløbet. De to forebyggelsespakker er:
 

Forebyggelsesfonden giver støtte til forebyggelsespakkerne
Forebyggelsespakkerne søges gennem Forebyggelsesfonden. Der er ingen ansøgningsfrister, så virksomheder kan ansøge løbende fra 1. januar 2011. Virksomheder skal ansøge digitalt ved at udfylde et ansøgningsskema på Forebyggelsesfondens hjemmeside. Ansøg her.
 
Brancekoder under Bygge og Anlæg, der kan søge:
 • Anden bygningsfærdiggørelse
 • El-installation
 • Malerforretning
 • Glarmestervirksomhed
 • Stukkatørvirksomhed
 • VVS- og Blikkenslagerforretninger
 • Anden bygningsinstallationsvirksomhed
 • Udførelse af gulvbelægning og vægbeklædning
 • Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
 • Tagdækningsvirksomhed
 • Murere
 • Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
 • Gennemførelse af byggeprojekter
 • Opførelse af bygninger
 • Nedrivning
 •