Søg
  Tilmeld dig Log ind

Ny branchevejledning om forurenet jord

23. august 2011

BAR Bygge & Anlæg har udgivet en ny vejledning i håndtering af forurenet jord

Branchevejledningen beskriver de nødvendige overvejelser og foranstaltninger for at håndtering af forurenet jord kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Målgruppe
Selv om vejledningen primært henvender sig til firmaer, der arbejder med forurenet jord, vil flere af vejledningens afsnit også indeholde referencer til de pligter og det ansvar, som både den projekterende og bygherren har.

Vejledningen kan derfor også med fordel anvendes i forbindelse med forundersøgelser og projekteringen af byggeri eller anlægsarbejde samt i forbindelse med bygherrens daglige koordinering på byggepladsen.

Begreber og lovgivning
Vejledningen giver en introduktion til de vigtigste jordkemiske begreber og sammenhængen mellem de lovgivningsmæssige rammer på henholdsvis miljø-, affalds- og arbejdsmiljøområdet. Desuden gennemgås forskellige typer af foranstaltninger samt ansvaret for, at de etableres og anvendes.

Eksempler på instruktion
Desuden beskriver vejledningen god praksis og eksempler på konkrete instruktioner for alle, der kommer i nærheden af eller har kontakt med forurenet jord. Det gælder således også chauffører og de folk, der arbejder andetsteds på eksempelvis en plads med punktvis forurening. I vejledningens bilag findes forskellige oversigter bl.a. over sammenhængen mellem forureningstyper og arbejdsmiljømæssige risici.

Hent skema til instruktion

Hent branchevejledning om forurenet jord

Kilder:
danskbyggeri.dk
bar-ba.dk