Søg
  Tilmeld dig Log ind

Undgå nedslidning i murerfaget

31. januar 2011

Nedslidning i murerfaget kan undgås med de rigtige arbejdsmetoder og arbejdsstillinger.
 
Branchevejledning om opmuringsarbejde
Opmuringsarbejde indebærer mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Derfor har BAR udgivet en vejledning, der beskriver, hvordan man kan reducere det tunge arbejde og de belastende arbejdsstillinger – bl.a. i forbindelse med selve opmuringsarbejdet samt ved transport af stenhoveder.
 
Vejledningen henvender sig til virksomheder og ansatte, der udfører opmuringsarbejde, samt til bygherrer, projekterende/rådgivere.
 
 
Håndtering og transport af stenhoveder
Manuel transport og håndtering af stenhoveder er særligt belastende for murerarbejdsmænd og er en af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader. Manuel optagning, transport og afsætning af stenhoveder, skal derfor som udgangspunkt ske ved hjælp af tekniske hjælpemidler som f.eks. mekanisk drevet pallekærre ved stenhoveder på 112 sten. En anden mulighed er at bruge stenhoveder på 80 sten. Hvis man nedpalleterer fra 112 sten til 80 sten, skal man anvende et egnet teknisk hjælpemiddel som f.eks. kranhåndteret klemlåg.
 
BAR har lavet en film om håndtering og transport af stenhoveder. Filmen viser, hvordan man med brug af den nye og den gamle stenvogn nu kan omlade stenhoveder med 80 sten, så stenen kan afsættes på arbejdsstedet i en anbefalet højde på 24-26 cm.
 
På den måde imødekommes Arbejdstilsynets krav om ikke at mure over skulderhøjde og under knæhøjde, og samtidig lettes murerarbejdsmandens arbejde.
 
 
STARK gør det muligt
Hos STARK ønsker vi at blive anerkendt som den mest professionelle leverandør af byggematerialer, som konstant arbejder på at forbedre vores kunders forretning. Det gælder også, når der stilles nye krav i forbindelse med arbejdet.
 
Derfor samarbejder STARK med de mest professionelle leverandører, som i dette tilfælde naturligvis gør det muligt at opfylde Arbejdstilsynets krav. Udover paller med 112 sten, kan der derfor også bestilles paller med 80 sten ved direkte bestillinger til byggepladsen. Der skal blot gøres opmærksom på det ved bestillingen.