GENTRÆ

Konceptet er egentlig meget enkelt – STARK henter det træ fra byggepladserne, som kan bruges igen, og sørger for, at træet bliver genbrugt.

Verdens råstofressourcer er ikke uendelige, og fremtidens bæredygtige byer skal derfor bogstaveligt talt bygges af affald.

GENTRÆ er en løsning støttet af Realdanias innovationskonkurrence Circular Construction Challenge, hvor byggepladstræ indsamles, renses og sælges. Målet er at redde op til 50.000 ton byggeplads træ årligt fra at ende som brændsel.

Det reddede træ kan herefter købes i den lokale STARK side om side med det konventionelle ”nye” træ.

Konceptet kører i øjeblikket kun i Storkøbenhavn, men forventes snart at blive udrullet i andre dele af landet.

Men det fungerer således, at byggepladsen opretter sig og bestiller transportrammerne til byggepladsen. Det genbrugsegnede træ, som ellers vil blive smidt i affaldscontaineren, kan nu i stedet lægges i GENTRÆ transportrammerne. Når de er fyldt, bestilles afhentning – alt sammen til en mindre pris end containeren til brændbart.
Når STARK har hentet træet, tjekker, tilretter og pakker vi det til gensalg i byggemarkedet, hvor du kan købe det der, hvor du normalt køber dit træ.

Det kalder vi GENTRÆ!