Undersøgelse: Danskerne håber på mere bæredygtigt byggeri

Undersøgelse: Danskerne håber på mere bæredygtigt byggeri

Danskernes syn på bæredygtigt byggeri er overvejende positivt, viser en ny undersøgelse blandt 5.300 byggemarkedskunder. Over 60 pct. giver udtryk for, at de anser det som stor fordel for samfundet, miljøet og klimaet, hvis bæredygtigt byggeri vinder frem.

Bæredygtighed fylder rigtig meget i disse år, og danskerne er generelt positiv stemt over for den grønne dagsorden. Spørger man specifikt til danskernes holdning til bæredygtigt byggeri, er den ligeledes positiv.

Det konkluderer STARKs årlige bæredygtighedsundersøgelse foretaget blandt byggemarkedskædens private kunder. Af undersøgelsen fremgår det, at 62 pct. af de adspurgte ser det som en stor fordel, hvis bæredygtigt byggeri vinder frem. Ikke kun for at spare energi i boligen, men fordi bæredygtighed betragtes som godt for samfundet, miljøet og klimaet generelt. Ifølge adm. direktør i STARK Danmark A/S Britta K. Stenholt stemmer konklusionen godt overens med den virkelighed, som STARK oplever ude i deres 69 byggemarkeder landet over.

"Vi mærker helt klart, at bæredygtighed er kommet højt op på mange danskeres dagsorden. Mange kunder søger mere klimavenlige løsninger, og de stiller i stigende grad krav til, at der tages højde for bæredygtighed - især ved større byggeprojekter. Her er det naturligvis vores opgave at hjælpe og vejlede kunderne, så de føler sig godt klædt på til at bygge efter bæredygtige principper", siger Britta K. Stenholt.

Viden om bæredygtigt byggeri skal forbedres

I STARKs undersøgelse svarer godt 50 pct., at de søger mod byggemarkederne for viden om bæredygtige byggematerialer, mens to ud af tre ser manglende kendskab til bæredygtige alternativer som den største udfordring ved at bygge bæredygtigt. Selvom danskerne er positive over for at bygge grønt, viser undersøgelsen altså, at der stadig mangler kendskab til, hvordan man bygger efter bæredygtige principper.

Netop den opgave skal byggemarkederne tage et større ansvar for at løfte, mener bæredygtighedschef i STARK Danmark A/S Kristian Fribo:

"Når der tegner sig et så klart billede af, at danskerne søger efter svar på bæredygtige spørgsmål ude i byggemarkederne, skal vi kunne give konkrete og handlingsanvisende svar. Det er også derfor, at vi i STARK opruster markant på denne dagsorden både hvad angår uddannelse og rekruttering af medarbejdere samt udviklingen af nogle flagskibsforretninger med masser af bæredygtige varer på hylderne", siger han.

STARK uddanner og efteruddanner løbende stort set alle virksomhedens 2.400 ansatte i bæredygtigt byggeri.

Intensiveret fokus på bæredygtighed

I det forgange år er STARKs fokus på bæredygtigt byggeri taget til i styrke og omfang. I starten af 2020 åbnede byggemarkedskæden den første bæredygtige trælast i Hørsholm, og i november løftede man sløret for, at STARK vil opføre en ny flagskibsforretning på 8.100 m2 i det nordlige Aarhus. Selve byggeriet skal DGNB-certificeres og vil få masser af miljøcertificerede varer og byggematerialer på hylderne.

Det var også i efteråret, at koncernen oprustede med en ny bæredygtighedschef i STARK Danmark, lige som STARK fornylig blev den første forhandler og distributør af byggematerialer i Danmark, der har tilsluttet sig FN’s bæredygtighedsinitiativ, UN Global Compact.

 

”Med det stigende ønske om bæredygtighed skal vi konstant være på forkant med udviklingen og kundernes forventninger. På den måde gør vi det nemmere og mere tilgængeligt for danskerne at bygge bæredygtigt i fremtiden,” siger Britta K. Stenholt.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet A&B Analyse blandt STARKs kunder. Formålet med STARKs bæredygtighedsundersøgelse er at afdække emnet bæredygtighed i byggebranchen både blandt private selvbyggere og set fra håndværkernes perspektiv i små- og mellemstore virksomheder.

Respondenterne har svaret på spørgsmål vedrørende deres erfaringer med- og holdninger til bæredygtigt byggeri. 5.300 private kunder deltog i undersøgelsen i efteråret 2020.

 

Januar 2021