Lej maskiner, der reducerer CO2-udledningen med 90 procent

Lej maskiner, der reducerer CO2-udledningen med 90 procent

STARK forsøger hele tiden at finde nye områder, hvor vi kan blive mere klimavenlige. Det gælder også på området for udlejningsmaskiner til byggeriet, hvor du kan vælge mellem to typer af klimavenlige udlejningsmaskiner.

Den ene type er nul-emissionsmaskiner, som er batteridrevne og dermed 100 pct. emissionsfri og støjfri. Nulemission betyder, at en motor eller anden energikilde ikke udsender affaldsprodukter, der forurener miljøet eller forstyrrer klimaet.

Den anden type er drevet af HVO-diesel, som kører på biodiesel og udleder 90 pct. mindre CO2 end traditionelle maskiner, der kører på alm. diesel. Se mere om udlejning hos STARK.

"Vi ville selvfølgelig gerne udbyde en helt grøn løsning, hvor alle maskinerne er nul-emissionsmaskiner, men som det er nu, er der stadigvæk noget materiel, som man ikke kan skaffe på batteridrift. Derfor bruger vi HVO-diesel, som er fossilfrit og udleder væsentligt mindre CO2 end den traditionelle diesel. Teknologien udvikler sig hele tiden, og der er meget fokus på at lave klimavenlige maskiner, så vi håber på, at vi løbende kan gøre flere CO2-neutrale maskiner til en del af vores udlejningsservice", siger Henrik Osbæck, Head of Rental i STARK Danmark.

Klimavenlige maskiner er populære

Specielt det seneste år har STARK oplevet en massiv vækst inden for vores klimavenlige udlejningsmaskiner, fortæller Henrik Osbæck.

”Håndværkerne har taget rigtigt godt imod vores fokus på klimavenlig udlejning. I forhold til samme tidspunkt sidste år, har der været mange flere forespørgsler på udlejningsservicen, og vi har oplevet en vækst af udlejede maskiner på 49 pct. Vi har en ambition om at være håndværkernes foretrukne byggepartner, og det indebærer, at vi er på forkant med udviklingen. Det er glædeligt at se, at vi kan gøre det nemmere for håndværkerne at bygge bæredygtigt", siger han.

En klimavenlig fremtid for byggebranchen

Den 24. marts 2020 afleverede regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren deres anbefalinger til, hvordan målet om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030 nås.

Blandt anbefalingerne var et forslag om en total udfasning af fossile brændstoffer til maskiner, når der opføres og renoveres bygninger, veje og broer.

Henrik Osbæck ser positivt på anbefalingen, som STARK ikke bare lever op til, men allerede overgår, når det gælder udlejningsmaskiner.

Ifølge Henrik Osbæck er der stadig færre skeptikere over for de klimavenlige tiltag i byggeriet. Han forventer derfor en endnu større vækst de kommende år, efterhånden som flere får erfaringer med at bruge de klimavenlige maskiner.

”Det er positivt at se, hvordan håndværkerne bliver mere og mere begejstrede for maskinerne. Jeg forventer, at vi vil se en endnu større stigning i efterspørgslen, for de klimavenlige maskiner gør ikke kun en stor forskel for miljøet. De har også helt klare fordele for håndværkerne, der slipper for at forstyrre naboerne med støj og heller ikke bliver eksponeret for sundhedsskadeligt partikeludslip. Som Danmarks største leverandør til byggeriet er vi glade for at kunne hjælpe branchen til en mere klimavenlig fremtid”.

Hos STARK arbejder vi løbende med bæredygtighed i vores portefølje og rådgiver ligeledes dig i bæredygtigt byggeri.

 

September 2020