Noget gik galt

{{error.Id}}
{{error.Date}}

1. HVILKEN UDDANNELSE KAN JEG FÅ STARK?

I STARK tilbyder vi på nuværende tidspunkt følgende uddannelser:

Handelsuddannelsen med speciale i træ og byggematerialer

Handelsuddannelsen med speciale i træ og byggematerialer er en 2-årig uddannelse, som veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold, af 2 ugers varighed, fordelt over hele uddannelsesperioden. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Som elev i en trælast får du kendskab til produkternes egenskaber og til byggefagets materialer, ligesom du skal have et stort overblik i samspillet med kunderne. Relationer er et nøgleord for vores branche og uddannelsen. 

Som færdigudlært kommer du til at arbejde med professionel kundeservice og rådgivning om produkter til håndværkere, og du bliver kundernes nærmeste samarbejdspartner og rådgiver. 
På uddannelsen lærer du bl.a. om:

 • Salgsplanlægning og personligt salg
 • Produktkendskab
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • Indkøb og logistikmetoder

Læs mere om uddannelsen her

Handelsuddannelsen med speciale i værktøj og værktøjsmaskiner

Handelsuddannelsen med speciale i værktøj og værktøjsmaskiner er en 2-årig uddannelse, som veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold, af 2 ugers varighed, fordelt over hele uddannelsesperioden. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Som handelselev i en håndværkerbutik lærer du om branchen i sin helhed, de mange spændende produkter samt salg og kundeservice, så du bliver i stand til at rådgive og vejlede kunderne på en professionel måde. Relationer er et nøgleord for vores branche og uddannelsen.

Som færdigudlært kommer du til at arbejde med professionel kundeservice og rådgivning om produkter til håndværkere.

På uddannelsen lærer du bl.a. om:

 • Salgsplanlægning og personligt salg
 • Produktkendskab
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • Indkøb og logistikmetoder

Læs mere om uddannelsen her

Lager- og terminaluddannelsen med speciale i enten lager- og logistik eller lager- og transport.

Lager- og terminaluddannelsen er en 2½-årig uddannelse, efter bestået grundforløb, som veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold, og afsluttes med en svendeprøve.

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om transport, opbevaring og viderefordeling af varer. En stor del af arbejdet består i at holde styr på de varer, der er på lageret og at modtage og udlevere den korrekte bestilling.

Du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige IT-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.

På uddannelsen lærer du bl.a. om:

 • Lagerøkonomi
 • IT-lagerstyring
 • Logistik og samarbejde

Læs mere om uddannelsen her

Vejgodschauffør-uddannelsen

Vejsgodschauffør-uddannelsen er en 2½-årig uddannelse, efter bestået grundforløb, som veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold, og afsluttes med en svendeprøve.

En stor del af uddannelsen består i læring om optimal håndtering og levering af varer. Du lærer desuden om vejtransportens regler, håndtering af stykgods samt betjening af lad- og læssesystemer på lastbiler.

Som faglært godschauffør kan du køre lastbil med påhængskøretøj nationalt og internationalt på en trafiksikker-, energi- og miljørigtig måde.

På uddannelsen lærer du bl.a. om:

 • Vejtransportens regler
 • Logistik og samarbejde
 • Miljø- og trafiksikkerhed

Læs mere om uddannelsen her

 

2. HVILKE ARBEJDSOPGAVER HAR MAN SOM ELEV I STARK?

Handelselev i trælasten: Som trælastelev sidder du på kontoret med dine salgskolleger og vil på sigt komme til at udregne tilbud til kunderne. Dog starter du som elev med at skulle have en masse produktkendskab og forretningsforståelse ind under huden, for at kunne rådgive kunderne bedst muligt på sigt. Derfor sender vi dig, til en start, hele vejen rundt i forretningen og opleve både lageret og butikken, inden du får opgaver på trælastkontoret.

Opgaverne som trælastelev er bl.a.:

 • Kundekontakt via telefon.
 • Tilbudsberegning og -opfølgning via IT-systemer.
 • Produktkendskab via leverandørmøder.
 • Kundemøder sammen med en erfaren kollega.
 • Sikre at udstillingsområder er præsentable.

Handelselev i håndværkerbutikken: Som handelselev med speciale i værktøj og værktøjsmaskiner er du tilknyttet håndværkerbutikken og skal rådgive og vejlede de kunder, som kommer ind i butikken, ift. produkter og deres egenskaber.

Opgaverne som elev i håndværkerbutikken er bl.a.:

 • Kundebetjening.
 • Forberede og afholde salgsfremmende aktiviteter.
 • Kundekontakt via telefon.
 • Opfyldning og trimning af varer, så butikken fremstår flot og præsentabel.
 • Leverandørmøder ift. nyt sortiment og produktkendskab.

Lagerelev: Som lagerelev i STARK får du din daglige gang på lageret sammen med erfarne kolleger, og du håndterer en lang række af de praktiske opgaver, der er på et lager. Du får dermed et stort ansvar for, at vores kunder modtager de rette varer i de rette mængder.

Opgaverne som lagerelev er bl.a.:

 • Pluk- og pakning af varer.
 • Modtagelse og registrering af varer fra leverandører.
 • Holde styr på lageret – bl.a. ved brug af gaffeltruck.
 • Ekspedition af kunder i drive-in.

Chaufførelev: Som chaufførelev i STARK bliver du en del af STARKs store og anerkendte logistik setup, og får du din daglige gang bag rattet i én af vores 160 lastbiler, som hver dag leverer varer til vores kunder i hele landet. Din fornemmeste opgaver er at leverer varer til kunderne på rette sted og til rette tid.

Opgaverne som chaufførelev er bl.a.:

 • Læsse og losse lastbilen på forsvarlig vis.
 • Planlægning af ruter.
 • Udfyldelse af forskellige dokumentation ifm. kørsel.

  

3. HVAD SKAL JEG VIDE OM VÆRKTØJ OG BYGGEMATERIALER, INDEN JEG STARTER SOM ELEV I STARK?

I STARK forventer vi ikke, at du ved en masse om værktøj og byggematerialer, inden du starter som elev – det er jo dét, du er elev for at lære. Derimod forventer vi, at du er nysgerrig, opsøgende, stiller spørgsmål og har lyst til at lære. Kort sagt, tager ansvar for egen læring og griber de chancer, som byder sig. Så kommer du længes og lærer mest.

 

4. HVOR OG HVOR OFTE SKAL JEG GÅ I SKOLE?

Handelselev

I STARK har vi valgt at samle alle vores handelselever til undervisning på Handelsfagskolen i Odder, da vi på den måde sikrer, at alle STARK-elever får den samme, gode undervisning, og samtidig skaber det et godt sammenhold blandt vores elever på tværs af landet.

Som handelselev er du på skole fem gange, af to ugers varighed, i løbet af din elevtid. Derfor bor du også på skolen i Odder i de uger, du går på skole.

På Handelsfagskolen er eleverne selv med til, hver gang de er på skoleophold, at arrangere fælles aftenarrangementer for alle skolens elever, hvilket styrker det sociale sammenhold på tværs af landet og brancher.

Lagerelev og chaufførelev
Både lagerelever og chaufførelever bliver tilmeldt uddannelsen på sin lokale tekniske skole, eller den skole du har præference for.

 

5. FÅR JEG EN MENTOR I STARK?

I STARK har vi etableret et Elevkorps bestående af dygtige og erfarne medarbejdere, som skal agere mentor og elevansvarlig overfor vores elever. Derfor bliver du, allerede før du starter som elev, tilknyttet en lokal elevansvarlig fra Elevkorpset, som vil hjælpe dig godt i gang i STARK, tilrettelægge dit uddannelsesforløb med hensyntagen til dine ønsker, støtte dig i faglige spørgsmål, og som vil følge dig hele vejen gennem dit uddannelsesforløb. Således har du som elev altid en fast kontaktperson, du kan gå til med stort som småt.

 

6. HVILKE MULIGHEDER ER DER FOR JOB OG VIDEREUDDANNELSE MED EN ELEVUDDANNELSE I STARK?

Handelsassistent

I STARK uddanner vi elever, fordi vi tror på, at elever er fremtidens arbejdskraft. Derfor har du som færdiguddannet handelsassistent mulighed for at blive ansat som sælger, og på sigt salgsrådgiver, i en STARK-forretning – hvis ikke den forretning, du er udlært i, så måske i én af vores andre 66 forretninger. Nogle foretrækker at gå salgsvejen og have fokus på kunder og produkter, mens andre har en leder gemt i maven og vælger at forfølge en drøm om at arbejde med drift og ledelse af forretningen. Hvis dét er dit ønske efteruddanne dig til teamleder, salgschef, butikschef – eller måske endda trælastdirektør en dag. Så dine karrieremuligheder er mange med en elevuddannelse fra STARK.

Læs mere om dine videreuddannelsesmuligheder her

Lagermedarbejder

Som færdiguddannet lagermedarbejder har du mulighed for at blive ansat som lagermedarbejder i én af vores 67 forretninger – og har du en leder gemt i maven, har du også muligheden for at videreuddanne dig internt til rollen som teamleder, driftschef eller måske endda logistikchef i STARK en dag – alt sammen via efteruddannelse tilpasset til dine ønsker.

Du har også mulighed for at udvide din uddannelse med en akademiuddannelse inden for logistik. Læs mere om dine videreuddannelsesmuligheder her

Chauffør

Som færdiguddannet chauffør i STARK har du naturligvis mulighed for at blive fastansat efter endt uddannelse som chauffør i én af vores 67 forretninger. Du har også mulighed for at videreuddanne dig inden for logistik eller eksport og teknologi.

Læs mere om dine videreuddannelsesmuligheder her

 

7. HVORDAN ER MIN OPSTART SOM ELEV I STARK?

Som elev i STARK starter du typisk d. 1. august - eller efter aftale med din nærmeste chef. Her vil din mentor tage godt imod dig, introducere dig til din afdeling og dine nye kolleger, ligesom du vil få udleveret en uddannelsesplan, som beskriver dine førstkommende arbejdsopgaver.

I august/september afholder vi 3-dages elevintroduktion for alle nye STARK-elever med fokus på STARK-kultur, forventningsafstemning til uddannelsesforløbet, samarbejdsøvelser og sjove konkurrencer.

Knap én måned efter samles alle nye STARK-elever igen til 2. del af elevintroduktionen – denne gang med fokus på læring i brugen af STARKs IT-systemer, produktkendskab og selvfølgelig sociale arrangementer.

Vi mener nemlig, at en god opstart er det allervigtigste fundament for en god og læring elevtid.

 

8. HVAD MED LØN, FERIE OG ARBEJDSTIDER?

Løn

Som elev i STARK vil du, både når du er i virksomheden såvel som på skole, modtage elevløn i overensstemmelse med gældende overenskomst på det område, du er ansat.

Ferie

Ferieloven gælder også for dig som elev. Dvs. at du som elev også har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie samt ferietillæg. Ifølge Ferielovens §9 gælder der dog særlige ferieregler for elever i den første tid, indtil du som elev har optjent ferie efter de almindelige regler. Dette er ligeledes tilfældet efter den nye ferielovs ikrafttræden.

Læs mere om ferieloven her

Arbejdstider

Som elev er du ansat på fuldtid og skal arbejde 37 timer om ugen. Dine arbejdstider aftales lokalt med din nærmeste chef og vil ligge inden for forretningens åbningstid.

 

9. KAN JEG KOMBINERE MIN UDDANNELSE MED AT REJSE?

I STARK vil vi gerne imødekomme unges ønsker for at rejse og opleve verden. Derfor giver vi tre gange årligt rejselystne elever mulighed for at blive udstationeret i vores forretning i Nuuk på Grønland. Det er en enestående mulighed for at kombinere professionel erfaring med fantastiske naturoplevelser.

Samtidig får vores elever chancen for at opleve kulturforskelle og anderledes rutiner i STARK Nuuk, end man er vant til fra forretningerne i Danmark.

En tidligere elev siger sådan om sit ophold i Grønland:

"Det mest usædvanlige jeg har oplevet, særligt sammenlignet med den danske arbejdskultur, er, at STARK Nuuk fungerer som en lille familie, der hjælper hinanden på alle tænkelige måder. Alt fra fælleskørsel om morgenen til besøg i privaten. Hvis en kollega er sneet inde, eller bilen ikke kan starte, jamen så kommer man og hjælper. Det giver i høj grad følelsen af, at kæden ikke er stærkere end det svageste led, og at man derfor løfter en virksomhed i fællesskab. Man skal ikke være her længe før, at man føler sig som en del af denne STARK-familie".


10.KAN JEG BLIVE ELEV I STARK, NÅR JEG ER OVER 25 ÅR (VOKSENELEV)?

I STARK uddanner vi hvert år unge over 25 år og har stor glæde af denne elevgruppe. Ved en eventuel elevansættelse vægter vi relevansen af tidligere gennemførte uddannelser, erhvervserfaring eller branchekendskab højt.

Der er nogle særlige vilkår, som gør sig gældende både ift. uddannelseslængden og lønforhold, når man er voksenelev.

Som voksenelev har du, i nogle tilfælde, mulighed for at få afkortet dit uddannelsesforløb enten pga. tidligere gennemført uddannelse eller erhvervserfaring. Dette afgøres ved en Realkompetencevurdering (RKV), som du får lavet ved din lokale erhvervsskole, inden uddannelsesaftalen indgås med STARK.

Hvis du ansættes som voksenelev i STARK modtager du, ligesom andre elever, elevløn under hele dit uddannelsesforløb. Elevlønnen for voksenelever er dog højere og svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte. Satsen er reguleret efter gældende overenskomst på området.

Læs mere om uddannelse for voksenelever her

 

 

X

Vi bruger cookies

På www.stark.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.