NepCon

Ulovlig skovhugst er blevet et betydeligt globalt miljø- og samfundsproblem, som har en direkte påvirkning på de fleste skovklædte lande. Ulovlig skovhugst medfører en lang række negative miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser på et globalt plan.

Til bekæmpelsen af ulovlig skovhugst er der i dag en række lovmæssige krav, udstedt af The European Timber Regulation, som har til formål at reducere risikoen for, at ulovligt træ kommer ind på det europæiske marked. Der er f.eks. udstedt lovmæssige krav om, at virksomheder skal implementere due diligence for at reducere risikoen for, at ulovligt træ kommer ind på det europæiske marked.

STARK Fondens donation støtter et projekt, der har til formål at hjælpe den danske tømmerindustri med ansvarligt indkøb af træ fra den Europæiske del af Rusland (nordvest og central Rusland). Projektet har til formål at udvikle en ”Risk Assessment” (risikovurdering), samt tilbyde gratis brug af konkrete værktøjer, der kan hjælpe danske virksomheder med at minimere samt begrænse de risici, der er forbundet med indkøb fra Rusland.

NepCon har tidligere udviklet en risikovurdering, som dækkede hele Rusland, denne var baseret på en national vurdering, som ikke afspejler virkeligheden i nogle dele af Rusland. Derfor vil dette projekt fokusere på at udvikle en opdateret regionalt baseret risikovurdering for den europæiske del af Rusland, som er relevant for mange danske og europæiske importører af træ.

X

Vi bruger cookies

På www.stark.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.