Bæredygtige medarbejdere

STARK som virksomhed og de enkelte forretninger er alle FSC®- og PEFC-certificeret.

Certificeringerne kræver løbende uddannelse af alle medarbejdere, og at der dagligt gennemføres en omfattende dokumentationskontrol. Det vil sige, at alle relevante træprodukter med FSC- og PEFC-mærket, som sælges fra STARKs forretninger, kan spores tilbage til deres oprindelse. 

STARKs certificeringer sikrer dermed, at træets oprindelsessted kan dokumenteres og spores, så håndværkeren, den private forbruger og de offentlige institutioner, som køber produkterne, får den helt rette dokumentation.

Bæredygtighedsteamet

I STARK er der nedsat et bæredygtigheds-team bestående af 12 medarbejdere, som endvidere understøttes af tre centrale medarbejdere.

Hvert efterår gennemfører næsten alle medarbejdere i STARK Danmark et obligatorisk kursus, som handler om bæredygtigt byggeri og certificeringer.

I 2020 blev kurset gennemført af 1897 medarbejdere svarende til 91% af samtlige ansatte på dette tidspunkt.

På forkant med udviklingen på markedet

Kurset udbygges og opdateres hvert år for at sikre, at medarbejdernes viden er opdateret, og at de er på forkant med udviklingen på markedet.

Endvidere gennemførte 1446 medarbejdere i samme periode overbygningskurser, som handler om kontrol af dokumentation for sporbarhed af bæredygtige byggematerialer.

Derudover sørger vi for at holde medarbejderne opdaterede og gøre kurser tilgængelige for dem. 

Hver forretning har én FSC/PEFC certificeringsansvarlig, hvis opgave er at sikre og understøtte den løbende uddannelse af medarbejderne samt forankre bæredygtighed lokalt.