Sådan støtter STARK bæredygtigt byggeri

STARK støtter og tilskynder til bæredygtigt byggeri. Vi ønsker også at bidrage til et øget genbrug af materialer i byggebranchen ved at tilbyde et sortiment af miljømærkede produkter, der lever op til markedets forventninger og følger med produkternes udvikling.

Desuden har vi et stort produktkendskab inden for bæredygtige alternativer, fordi vi ønsker at være den foretrukne partner inden for bæredygtigt byggeri.

Vi sikrer korrekt og effektiv produktdokumentation for vores kunder og understøtter vores kunders øgede behov for oplysninger om produkters påvirkning af miljøet gennem hele livscyklussen.

”Vi vil blive ved med at fokusere på, hvordan vi kan gøre bæredygtighed mere tilgængelig og mindre besværlig for vores håndværkere” Britta K. Stenholt, administrerende direktør STARK Denmark.

1. Relevant, bæredygtigt sortiment

For at sikre det rigtige sortiment af produkter, der hele tiden opfylder markedets forventninger og følger produktudviklingen, tilbyder vi altid et relevant udvalg af miljømærkede produkter, når det er muligt.

STARK har Danmarks største udvalg af certificerede bæredygtige produkter med:

  • over [45.000] certificerede varenumre – et tal der konstant stiger
  • mulighed for at få yderligere træbaserede byggematerialer FSC- eller PEFC-certificeret
  • fokus på at øge procentdelen af certificering af individuelle varer

STARK har været FSC- og PEFC-certificeret siden 2008:

STARK er et aktivt medlem af både FSC- og PEFC-organisationerne og sidder i bestyrelsen for FSC Danmark i Det Økonomiske Kammer.

Mindst en gang om året tager omkring 1900 STARK-medarbejdere obligatoriske kurser om bæredygtigt byggeri og i FSC og/eller PEFC-certificeringsordninger. Det svarer til over 90% af samtlige ansatte.

Endvidere gennemfører omkring 1500 medarbejdere overbygningskurser i kontrol af dokumentation for sporbarhed af bæredygtige byggematerialer.

FSC: certifikat (link) og nr.
PEFC: Certifikat (link) og nr.

2. Rådgivning om bæredygtighed

Vi har et stort produktkendskab og kender de brugbare alternativer, når det handler om bæredygtigt byggeri. Vores sælgere er altid klar til at rådgive om bæredygtige produkter til et bæredygtigt projekt.

Vi gør det lettere for vores kunder at træffe kvalificerede valg ved at give relevant information. Det kan være vejledning omkring de forskellige produktetiketter, og hvad de står for, og hvilke produkt-mærkninger du skal kigge efter for at sikre et sundt indeklima, lavere miljøpåvirkninger og lavere arbejdsmiljørisici for håndværkere.

Se efter følgende miljømærker for de mest bæredygtige alternativer, og læs mere om mærkningerne her (link til detaljeret beskrivelse af mærkningerne)

3. Korrekt og effektiv produktdokumentation

Vi sikrer korrekt og effektiv produktdokumentation for vores kunder og understøtter den øgede efterspørgsel efter miljømæssige oplysninger om produktpåvirkning gennem hele livscyklussen.

STARK sikrer korrekt og effektiv dokumentation:

  • Ved køb af FSC- eller PEFC-varer får du altid den krævede dokumentation til verifikation af certificerede projekter, f.eks. DGNB og Svane-mærket.
  • STARK gør det nemt at holde styr på købte mængder certificeret træ ved at samle alle leverancer på en projektkonto med relevant dokumentation for certificering (link til mere info om projektkonto) (https://www.stark.dk/Services/Bliv-prof-kunde)
  • På STARK.dk kan du filtrere produkter med miljømærker og EPD'er (link og beskrivelse)

4. Opdateret om bæredygtighed i branchen

Vi er aktive medlemmer af forskellige bæredygtighedsnetværk og åbne for samarbejde i alle partnerskaber, der fremmer bæredygtighed og genanvendelighed - for at være den foretrukne partner for vores kunder.

Læs mere om vores bæredygtige løsning til genbrug af træ fra midlertidige konstruktioner. Link til GENTRÆ

5. Vi handler bæredygtigt

Vi integrerer bæredygtighed i alle STARK GROUP-forretninger og -processer på tværs af værdikæden og uddanner vores medarbejdere til at handle socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt for at støtte FN's bæredygtige udviklingsmål (SDG'er). Link til underside med Verdensmål

Tænk bæredygtigt

Bæredygtigt byggeri er en del af løsningen mod en mere bæredygtig verden. Byggeri er en af nutidens største miljøsyndere.

Byggeri og anlæg er ansvarlig for cirka 40% af det samlede energiforbrug og CO2-emissioner. I Danmark tegner byggesektoren sig for over en tredjedel af det samlede affald.

Derfor skal vi tænke bæredygtigt, når vi bygger eller renoverer.

Under byggeprocessen giver brug af bæredygtige materialer et sundere arbejdsmiljø for håndværkerne, mens bæredygtige konstruktionsprocesser med lav emission, lav støj og mindre støv understøtter et bedre arbejdsmiljø.

Vidste du også, at:

  • størstedelen af byggematerialer stammer direkte fra naturressourcer
  • byggeindustrien bruger 50% af den europæiske ressourceudvinding
  • byggematerialer er ansvarlige for 11% af verdens CO2-emissioner

Bæredygtigt byggeri begynder tidligt i planlægningsfasen, og derfor kan et tidligt partnerskab med STARK være med til at sikre et bæredygtigt resultat.

Vi bruger vores viden om bæredygtige alternativer til at rådgive om valg af materialer til bæredygtigt byggeri.

 

September 2020