Tænk bæredygtigt, når du bygger

1. Vælg materialer, der er anskaffet på en ansvarlig måde

Se efter materialer med miljømærker som f.eks. FSC®, PEFC, Cradle2cradle, Nordisk miljømærke og andre.

2. Vælg materialer, der giver et godt indeklima

Vælg materialer, der sikrer god akustik, lys og luftkvalitet. Vælg materialer, der er indeklima-mærket med f.eks. Dansk indeklimamærkning, EC1 eller M1.

3. Vælg materialer, der sikrer bygningen lang levetid

Vælg de rigtige materialer og byg efter de rette principper for at sikre muligheden for udskiftning, reparation, ombygning, demontering og genbrug i den længst mulige levetid.

4. Vælg materialer med lav CO2-emission

Brug byggematerialepyramiden til at vurdere materialernes klimapåvirkning, men husk at overveje levetiden og mængden af materialer.

5. Sørg for en bæredygtig byggeplads

Minimer CO2-emissioner, partikelemissioner, støj, støv og affald.

Læs mere om de fem punkter herunder.

 


Sådan bygger du bæredygtigt – uddybet

1. Vælg ansvarligt fremskaffede materialer

Gå efter materialer med miljømærkninger som f.eks. FSC, PEFC, Svanemærkningen m.fl.

STARK har Danmarks største udvalg af certificerede bæredygtige produkter med:

 • over 17.500 certificerede varenumre, som øges løbende.
 • mulighed for at skaffe yderligere træbaserede byggematerialer, som er FSC eller PEFC certificeret.
 • fokus på at øge certificeringsgraden på de enkelte varer.

Korrekt dokumentation

STARK sikrer den rette dokumentation. Når du køber eller får tilbud på FSC eller PEFC-varer, følger den påkrævede dokumentation altid med, så du kan dokumentere dine køb i certificerede projekter f.eks. DGNB og Svanen

STARK gør det let for dig at føre regnskab over købt, modtaget og anvendte mængder certificeret træ, ved at alle leverancer samles på en projektkonto med relevant dokumentation for certificering [LINK]

Først på nordiske miljømærkede døre

Som de første i Norden har RAW lanceret svanemærkede og FSC®-certificerede døre.

Svanemærket sikrer, at døre og tilhørende karme lever op til branchens skrappeste miljøkrav, og når du vælger svanemærkede døre, vælger du produkter, der er gode for miljøet og for de mennesker, der skal opholde sig i bygningen.

Med RAWs svanemærkede døre bliver det lettere at imødekomme krav til bæredygtigt byggeri. Svanemærkede døre kan eksempelvis indgå i svanemærket byggeri, hvor bygherren belønnes for at anvende svanemærkede materialer.

Svanemærkning på RAW-døre betyder, at:

 • alle trædele består af sporbart træ fra lovligt skovbrug
 • en høj andel af træet er fra certificeret bæredygtigt skovbrug
 • lim og maling lever op til skrappe kemikaliekrav
 • pladematerialet i dørene lever op til skrappe formaldehyd-krav til gavn for indeklimaet

 


2. Vælg materialer, der giver et godt indeklima

Indeklima

Indeklimaet styres hovedsageligt af akustik, lys og luftkvalitet, og vores komfort og sundhed forringes, hvis indeklimaet er dårligt. Derfor er et godt indeklima en vigtig del af bæredygtigt byggeri.

I Danmark bruger vi cirka 90% af vores tid indendørs. Derfor har et godt indeklima stor indflydelse på vores komfort, sundhed, indlæringsevne og produktivitet. I et bæredygtigt byggeri skal der være god akustik, gode lysforhold og god luftkvalitet.

Luftkvalitet

Byggematerialer som maling, fugemasse, kit, lim og plader kan have direkte indflydelse på indeklimaet.

Dette skyldes de kemiske stoffer i byggematerialet, som langsomt frigives til omgivelserne og kaldes afgasning.

Afgasning kommer fra indholdet af flygtige organiske stoffer (VOC’er).


Tips til god luftkvalitet

 1. Vælg produkter, der er mærkede med Svanen, EU- Blomsten, Dansk Indeklimamærket, M1 eller EC1 m.fl. for at sikre, at produkterne ikke indeholder skadelige stoffer, der afgasser
 2. Vælg maling med lavest mulig MAL-kode (00-1)
 3. Sikr godt luftskifte med naturlig eller mekanisk ventilation (>0,3 l/s pr m2)

Akustik

Et godt indeklima kræver god akustik. I nye huse og gamle huse, der renoveres, er det i dag i langt højere grad store fællesrum, køkken/alrum og rum med højt til loftet, der præger indretningstegningerne.

Samtidig er det vandskurede vægge, hårde gulvtyper som trægulve og fliser samt glatte lofter, der betragtes som moderne og stilrent.

Det stiller store krav til akustikken i boligen. Men ikke mange tænker på rumklang, når de går med ombygningstanker. Derfor ender det ofte med et behov for nye loftkonstruktioner.

Hos STARK er vi altid på forkant og hjælper med at tænke akustikken ind i byggeriet allerede fra starten. Dermed sikrer vi, at vores kunder senere undgår utilfredshed og unødvendige udgifter.

Et besøg hos STARK åbner op for en god dialog om mulighederne. Vi giver kunden den nødvendige rådgivning, og sammen finder vi den optimale løsning.

Samtidig har STARK naturligvis prøver og brochurer, som du kan finde god inspiration i, inden det endelige valg træffes.


Tips til akustisk rumregulering

Loftet: Loftet er den største sammenhængende flade i rummet. Hvis loftet er af træ eller gips, kan du opnå store forbedringer ved at montere akustikplader.

Vægge: 
Akustikplader kan også installeres på væggene f.eks. overfor et vinduesparti.

Gulve: Et gulv med lavt trin og rumstøj bidrager til at forbedre lydakustikken og komforten i et rum. Således kan et gulv med god akustik hjælpe med at skabe et bedre indeklima i din bolig. Vælg et gulvunderlag med akustiske egenskaber, hvis der lægges laminat eller parketgulve.

Vinduer og døre: Vinduer kan leveres med lyddæmpende glas, og massive indvendige døre kan minimere støj fra f.eks. børneværelser, tørretumbler, køkken og lignende.

Lys: Et godt indeklima kræver gode lysforhold, og lysets betydning for vores helbred er veldokumenteret. Gode lysforhold gælder både for dagslys og ved elektrisk belysning.


Gode lysforhold

Dagslys

For at skabe et godt indeklima skal der være en god balance mellem vinduernes U-værdi (isoleringsevnen), g-værdi (solenergitransmittans) og LT-værdi (lystransmittans). I samarbejde med STARK kan du finde den bedste mulige vinduesløsning til at opfylde dit behov. Energibesparelsen kan beregnes på STARK.dk/Energivinduer

Elektrisk belysning

Bæredygtig belysning i byggeriet giver et godt indeklima med lavt energiforbrug.

4 principper for bæredygtig belysning:

 1. Energieffektiviteten for LED- pærer bør ligge ≥100 lumen/watt
 2. Lamper med indbygget pære bør have et energimærke med A+ eller bedre
 3. Vælg lyskilder med farvegengivelse (Ra-værdi) ≥90.
 4. Farvetemperatur (Kelvin) skal passe til formålet: Bolig ca. 2.700 og kontor ca. 3.5003. Vælg materialer, der sikrer bygningens levetid

Materialevalg og byggeprincipper skal sikre mulighed for udskiftning, reparation, ombygning, adskillelse og genanvendelse for længst mulig levetid, der passer til formålet.

Indtænk materiale-levetider og parallel-levetid

Sørg for, at materialer, der indgår i byggeriets enheder, har ensartede levetider, eller at materialerne med kortest levetid kan udskiftes uden at ødelægge materialer med længere levetid.

Du kan få oplysninger om byggematerialers levetid i produktdatablade eller miljøvaredeklarationer på levetider.dk.

Figuren nedenfor viser et eksempel fra Statens Byggeforskningsinstitut på levetidens betydning. De orange blokke er miljøpåvirkning fra tagdækningsmaterialet, når bygningen bygges, mens de blå blokke er miljøpåvirkning fra tagdækningsmaterialet hver gang, de skal udskiftes i bygningens levetid.

I dette eksempel er den sat til 100 år. Et materiale (f.eks. fibercement), som umiddelbart har det laveste miljøaftryk, viser sig hermed ikke at være det materiale med lavest miljøaftryk i løbet af bygningens levetid, da det skal udskiftes to gange.

Derimod skal skifer ikke udskiftes, hvilket medfører, at materialet ender med den laveste miljøpåvirkning set over 100 år.  

Byg til ombyggelighed

 1. Brug primært skruer frem for søm
 2. Brug produkter med kliksystem, som kan skilles ad til ombygning
 3. Brug kalkmørtel frem for skum og cement (se faktaboks)
 4. Genbrug materialer hvor muligt – tænk på byggeaffald som en ressource
 5. Brug materialer, der kan repareres f.eks. trægulve, der kan slibes

Brug kalkmørtel frem for skum og cement

Kalkmørtel er et alsidigt produkt, der kan bruges til både opmuring og pudsede facader såvel som fugemasse omkring vinduer og døre. Ved at bruge kalkmørtel sikrer du, at det, du bygger, både er holdbart og brandsikkert, og, i modsætning til cementmørtel og skum, kan skilles ad igen, så mursten, døre og vinduer kan tages ned og genanvendes i et nyt byggeri.

Kilde: Byg Cirkulært (www.circularitycity.dk)

 


4. Vælg materialer med lav CO2-emission

Byggeriets Materialepyramide giver dig et hurtigt overblik over hvilke byggematerialer, der har højt eller lavt CO2-aftryk.

Øverst i pyramiden finder du materialer som PVC og aluminium med en negativ effekt på natur og miljø, og som kræver meget energi at omsætte.

Nederst i pyramiden ligger de biobaserede materialer som eksempelvis træ og papiruld, der ikke skader miljøet eller bidrager nævneværdigt til CO2-udslippet.

Materialepyramiden er udviklet af CINARK, Center for Industriel Arkitektur, og tager afsæt i forskningsbaseret viden.

Materialepyramiden kan bruges til at estimere, hvor klima- og miljøvenligt et byggeri kan blive afhængigt af dit materialevalg. Pyramiden angiver den indlejrede CO2 i byggematerialerne i kg CO2-ækvivalenter pr. kg materiale.

Husk derfor at tænke på de nødvendige mængder og materialernes levetid. I nogle tilfælde kan det være bedre at bruge et materiale med et højere CO2-aftryk, fordi der er behov for færre kilo, eller det har en længere levetid. Dette gælder for eksempel et ståltag, der er mere bæredygtigt end et tagpaptag set over en bygnings samlede levetid.

Tallene er baseret på materialernes miljøvaredeklarationer ”EPD’er” (ISO 14025 /EN 15804) fase A1-A3.

 

 

 Miljøprodukterklæring, EPD

Et stigende antal af STARKs produkter har en miljøvaredeklaration, som er en frivillig dokumentation af det energi- og ressourceforbrug, der er brugt til produktion af produktet, samt miljøbelastningerne i produktets livscyklus.

EPD er ikke et miljømærke og kan ikke bruges som målestok for, om et produkt er mere miljørigtigt end et andet. Det kan sammenlignes med varedeklarationen på madvarer, og bruges til at gøre miljøpåvirkningen synlig for forbrugeren.

Der stilles i stigende grad krav til miljøvaredeklarationer i eksempelvis offentlige udbud, bygningscertificeringsordninger mm. EPD’er giver fordele ved de fleste bygningscertificeringer (bl.a. DGNB, LEED® og BREEAM), hvor du tjener ekstra point ved at anvende byggemateriale med en EPD.

 


5. Sørg for en bæredygtig byggeplads

Minimer CO2-emissioner, partikelemissioner, støj, støv og affald.

Miljø- og arbejdsmiljøvenlige maskiner

STARK Udlejning har et stort udvalg af 0-emissionsmaskiner, der er batteridrevne. Emissionfri betyder, at maskinernes motorer ikke må udlede partikler, der skader miljøet.

Batteridrevne maskiner har et lavere støjniveau og ingen emissioner, hvilket sikrer et godt arbejdsmiljø. For alle andre udlejningsmaskiner bruger STARK HVO brændstof, som udleder 90% mindre CO2 og færre partikler.

Derudover har STARK også et udvalg af maskiner, der kan forbedre arbejdsmiljøet på byggepladserne. Eksempelvis tilbyder STARK en dansk stemmestyret robot til skæring af gipsplader på byggepladsen.

Skærerobotten tilskærer pladen præcist ud i den rette sikkerhedsafstand efter anvisninger fra tømreren. Resultatet er et bedre arbejdsmiljø, mindre spild og en effektivitetsforøgelse på op til 350 procent.

Korrekt beregning af materialeforbrug

STARK er behjælpelig med beregning af materialeforbrug til dine projekter. En nøjagtig beregning kan mindske materialespilds-procenten betragteligt.

Fleksibel levering og 90 dages returret

STARK giver dig branchens stærkeste leveringsservice med levering, hvor og når, du vil. Skal det gå rigtigt stærkt, sætter vi turbo på din levering og leverer inden for en time.

Så kan du altid sikre en effektiv byggeproces. Materialer leveres emballeret for at undgå, at materialer ødelægges af vind og vejr.

For at mindske spild og spildtid tager STARK sortimentsvarer retur fra kontokunder i op til 60 dage. Materialerne skal være i uåbnet og salgbar stand.

Så kan du samle dine indkøb og få leveret til hele projektet første gang. Du løber ikke tør for materialer undervejs og undgår spildtid i hverdagen.