…

Kom brandfælderne til livs fra starten

Opdateret februar 2020 

Når du vælger de rette konstruktioner og materialer til opgaven, minimerer du brandrisikoen i det færdige byggeri. Samtidig undgår du at komme i klemme i forhold til bygningsreglementet.

Uanset om du bygger nyt eller renoverer, kræver BR18, at du sikrer byggeriet tilstrækkeligt mod risikoen for spredning af ild, røg og varme i tilfælde af brand. Det handler bl.a. om, at du vælger de rette brandhæmmende konstruktioner og materialer til opgaven (såkaldt passiv brandsikring), så du undgår brandfælder. 

Du kan læse kravene til brandsikring i BR18 her.

Hold dig opdateret om reglerne

”I modsætning til utætheder i taget, som opdages, ligeså snart det regner, kan en brandfarlig konstruktion være skjult i årevis. Den opdages først, når branden opstår, og så er det for sent. Derfor er det vigtigt, at du bruger de korrekte konstruktioner fra starten,” siger brandteknisk rådgiver Anders Vestergaard fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i Hvidovre.

Han fortsætter:

”Det vigtigste, du kan gøre for at være på den sikre side, er at holde dig opdateret omkring reglerne for brandsikring. Der er fx forskel på, hvilke konstruktioner og materialer du må anvende i enfamiliehuse og etageboliger. Samtidig har du som håndværker et rådgiveransvar over for bygherre, når du fx selv projekterer en mindre tilbygning. Så du kan også risikere at komme i juridisk klemme, hvis tingene ikke laves efter bogen.”

Husk at tjekke den samlede konstruktion

”Mange glemmer, at brandtest og godkendelser kun gælder for den samlede konstruktion af fx en dør, facadebeklædning eller gipsvæg. Du kan derfor kun være sikker på brandsikkerheden, når du udfører konstruktionen med præcis de materialer og dimensioner, som er beskrevet i godkendelsen. Erstatter du et eller flere af materialerne eller ændrer på dimensionerne, har du derimod ingen sikkerhed,” forklarer Anders Vestergaard.

Vær ekstra obs på samlinger og huller

”Vi oplever graverende fejl i rigtig mange af de byggeprojekter, som vi besøger. Typisk opstår problemerne i samlinger mellem forskellige bygningsdele. Udføres samlingerne ikke korrekt, øges risikoen for spredning af ild, røg og varme, hvis der pludselig opstår brand,” fortæller Anders Vestergaard og uddyber:

”Du skal bl.a. huske at bruge den rigtige fuge, når du samler betonelementer, ligesom der ikke må være luft i overgangene mellem brandadskillende vægge og den yderste tagdækning. Vi støder også tit på lette gipsvægge med flere lag gips, hvor det inderste gipslag ikke føres helt op til loftet, mens det yderste gipslag gør. Men det nytter ikke noget, at tingene ser pæne ud, hvis ikke de er lavet korrekt.”

Du kan læse mere om brandsikre konstruktioner i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, som du finder her.