Kom brandfarlige vægrenoveringer til livs

Opdateret februar 2020 

STARK giver dig brandinspektørens tre tips til vægrenovering. Så kommer du brandsikkert i mål med opgaven og overholder gældende krav i bygningsreglementet. 

Det gældende krav til brandsikring lyder, at brandsikkerheden i en bygning skal bevares i hele bygningens levetid.

Det betyder, at når du som tømrer ved en renovering laver hul i en væg for at gøre plads til nye el- eller VVS-installationer, skal den oprindelige vægs brandmodstandsevne som minimum bevares. Ellers øges risikoen for, at hele bygningen hurtigt opsluges af flammer i tilfælde af brand.

Du kan læse alle BR18-kravene til brandsikring her.

1. Pas på gennemføringer og brandadskillelser

”De største brandsikringsmæssige udfordringer i byggeriet ligger i gennemføringer og adskillelser mellem de brandmæssige enheder. Når de ikke udføres korrekt, bliver bygningen hullet som en si, og ild og røg spreder sig nemt. Brandskaderne bliver meget omfattende,” siger bygningskonstruktør BTH og brandinspektør Hans Larsen fra Københavns Brandvæsen. 

Han oplever især problemerne i bygninger, som er blevet renoveret. Man bruger måske et lidt større bor end nødvendigt for at få kablerne nemmere igennem og glemmer så at brandtætne hullerne tilstrækkeligt bagefter. Derfor lyder hans anbefalinger til brandsikker vægrenovering, at få hullerne tætnet forsvarligt. 

2. Få tætnet hullerne forsvarligt

”Til mindre åbninger kan du benytte en godkendt brandpasta, mens større åbninger skal repareres med samme materialer og konstruktion, som blev brugt oprindeligt. Du kan derfor erstatte mursten med mursten, men ikke med træ eller gips,” siger Hans Larsen og fortsætter: 

”Omvendt kan du med fordel opgradere væggen brandsikkerhedsmæssigt ved at erstatte fx en træ- og gipskonstruktion med stål og gips. Du kan også erstatte mursten med andre tilsvarende materialer, der findes i dag. Så bliver brandmodstandsevnen mindst den samme, og du sænker risikoen for, at ilden spreder sig i tilfælde af brand.”

3. Søg rådgivning, når du er i tvivl

Er du i tvivl om, hvilke brandsikre materialer og konstruktioner du skal bruge til din konkrete opgave, anbefaler Hans Larsen, at du spørger din lokale kommunes byggemyndigheder til råds. Du kan også læse ”Eksempelsamling om brandsikkert byggeri” her. Så er du godt rustet til at bygge brandsikkert, uanset hvilken opgave du står med.  

Hos STARK over hele landet finder du desuden altid et bredt udvalg af godkendte kvalitetsmaterialer til brandtætning og brandsikre konstruktioner. Kig forbi og bliv klogere på, hvordan vi sammen kan gøre dit byggeri endnu mere brandsikkert.