…

Mere sikkerhed til private boligejere

Opdateret februar 2020

Byg Garanti dækker fejl og mangler op til 150.000 kr. inkl. moms. Garantien dækker håndværksmæssige fejl eller mangler på arbejde udført af en håndværker med Byg Garanti. Ligesom arbejdet skal være omfattet af Byg Garantis vedtægter.

Langt de fleste bygge- og vedligeholdelsesprojekter, som udføres af danske håndværkere, bliver løst til alles tilfredshed. Men i de få tilfælde, hvor der er tale om fejl eller mangler, er Byg Garanti et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere. 

Vurderer Byggeriets Ankenævn, at der er fejl eller mangler på et arbejde udført af en håndværker med Byg Garanti, dækker Byg Garanti helt op til 150.000 kr. inkl. moms.

Gratis ordning 
Byg Garanti dækker synlige håndværksmæssige fejl og mangler i tre år og skjulte håndværksmæssige fejl og mangler i 10 år. Ordningen er gratis, og omfatter automatisk arbejde udført af Dansk Byggeri’s medlemmer. Den konkrete opgave skal dog være omfattet af Byg Garanti’s vedtægter.

Ordningen er populær. En undersøgelse viser, at 80 procent af boligejerne foretrækker en håndværker med Byg Garanti. 

Byg Garanti:
  • Dækker op til 150.000 kr. inkl. moms
  • Dækker synlige fejl og mangler i 3 år
  • Dækker skjulte fejl og mangler i 10 år
  • Er gratis for forbrugerne
  • Læs mere på byggaranti.dk

 På STARK.dk hjælper vi dig med at finde en håndværker, der er medlem af Byg Garanti. Søg efter "Find Håndværker". Du er også velkommen til at spørge i din lokale STARK-forretning