…

Minimér brandfaren ved varmt arbejde

Opdateret februar 2020 

Bliv godt klædt på til at mindske brandrisiko nr. 1 på byggepladsen: Arbejde med åben ild, når du f.eks. svejser eller monterer tagpap. STARK giver dig syv tips fra Tryg, som gør din byggeplads endnu mere sikker.

Den hyppigste årsag til brand på danske byggepladser er såkaldt varmt arbejde, hvor der anvendes åben ild eller gnistproducerende værktøj, fx ved svejsning eller afbrænding af tagpap. Du kan minimere risikoen for pludseligt opståede brande, når du fra starten tager de rette forholdsregler.  

”Stort set alle typer af varmt arbejde er årsag til brande i byggebranchen. Vi ser især brande ved montering af tagpap ved etablering af nye tage, ukrudtsafbrænding, svejsning eller brug af skærebrænder,” siger Tine Rasmussen, der er forretningsudvikler i forsikringsselskabet Tryg. Du kan læse mere om varmt arbejde her.

Her får du syv tips fra Tryg, så du bedre kan sikre din byggeplads mod brandfare:

1. Få styr på opgavens sikkerhedskrav
Uanset hvilken byggeopgave du udfører, er det vigtigt at kende sikkerhedskravene. Det gælder både i forhold til arbejdsmiljø og brandsikring.

Du kan bl.a. læse Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1, del 2 og del 3 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

2. Tag et kursus i varmt arbejde
Hvis du skal arbejde med åben ild eller gnistproducerende værktøj i forbindelse med dit byggeri, kræver myndighederne, at du har taget et kursus i varmt arbejde. Du kan læse mere om kurset her

3. Sørg for at have den rette dokumentation
Når du udfører varmt arbejde, er det vigtigt, at du har den rigtige dokumentation fra starten. Så undgår du at komme i problemer, hvis der senere opstår brand eller sker et uheld. Du skal bl.a. huske at underskrive “Tilladelsesblanket til udførelse af varmt arbejde”, før arbejdet påbegyndes. Du kan finde blanketten her.

4. Tjek, at arbejdsstedet er klargjort
Du mindsker risikoen for brand betydeligt, når du rengør arbejdsstedet, inden du påbegynder arbejdet. Fjern letantændelige materialer som papir, savsmuld, spildt olie o. lign. Tjek desuden, at brandfarligt inventar er flyttet, inden arbejdet går i gang.

5. Kontrollér, at revner og huller er tætnet korrekt
Huller og revner i forbindelse med fx kabel- eller rørgennemføringer gør det let for ilden at sprede sig, hvis de ikke lukkes forsvarligt. Derfor bør du kontrollere, at de er tætnet korrekt med brandhæmmende materialer. Så mindsker du risikoen for, at en pludselig opstået brand spreder sig rundt i bygningen.

6. Sørg for nem og hurtig adgang til slukningsudstyr
Slukningsudstyret skal være klargjort og opstillet ved arbejdsstedet, inden du påbegynder arbejdet. Hvis slukningsudstyret er gemt væk eller besværligt at komme til, øger det risikoen for, at en brand løber løbsk.

7. Kontrollér alarmforanstaltningerne
Der skal være en brandalarm i nærheden af arbejdsstedet, som du har let og uhindret adgang til. Så kan du hurtigt reagere i tilfælde af brand. Læs også Trygs forsikringstips til brandsikring.