Optimér dit arbejdsmiljø ved håndtering af miljøfarlige stoffer

 Opdateret februar 2020

Når du ved, hvordan du korrekt håndterer skadelige stoffer som PCB, bly og asbest, minimerer du sundhedsrisikoen under arbejdet. Brug Dansk Byggeris tips, så du kommer bedst muligt fra start.  

Ved renoveringsarbejde er der i mange tilfælde risiko for at støde på miljøfarlige og skadelige stoffer som f.eks. PCB, bly og asbest.

Det kræver, at du håndterer dem rigtigt, så du undgår at udsætte dig selv og kollegerne for sundhedsrisici. Stofferne kan bl.a. være kræftfremkaldende, og det er derfor vigtigt at være påpasselig.

STARK giver dig her en række anbefalinger fra chefkonsulent i arbejdsmiljø hos Dansk Byggeri, Jakob Ugelvig Christiansen. Så står du godt rustet til at byde på renoveringsopgaver, der involverer miljøfarlige og skadelige stoffer.  

Bygherre skal informere om risikoen

”Først og fremmest har bygherre i dag pligt til at få kortlagt problematiske stoffer og materialer som forberedelse til arbejdet. For PCB er der et særligt screeningskrav i Affaldsbekendtgørelsen. Er der miljøfarlige stoffer, skal det stå i udbudsmaterialet og kommunikeres ud i forbindelse med projektering. Så ved du som udførende, at du skal tage særlige forholdsregler med hensyn til både arbejdsmiljøet under byggeprocessen og bortskaffelsen af byggeaffaldet,” fortæller Jakob Ugelvig Christiansen.

Udnyt mulighederne for at få praktisk vejledning

”Generelt ser vi ikke mange påbud fra Arbejdstilsynet i forbindelse med håndtering af PCB, bly og asbest. Udfordringen er primært de firmaer, som første gang byder på en sag, hvor de skal håndtere det person- og  miljøfarlige affald. Her kan jeg kun anbefale at bruge alle de tilgængelige muligheder, der er for at få praktisk vejledning. F.eks. afhænger forholdsreglerne helt af, om arbejdet foregår ude eller inde, og om I bruger skærende værktøjer eller ej,” siger Jakob Ugelvig Christiansen.

Er dit firma medlem af Dansk Byggeri, kan I gratis få besøg af Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAMBUS) enten på firmaadressen eller selve byggepladsen.  Så får I hurtigt helt konkrete råd om, hvordan I skal gøre med jeres specifikke opgave, så I undgår at blive udsat for unødig risiko.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA BA) har desuden lavet udførlige og konkrete vejledninger til, hvordan du skridt for skridt skal gøre, når du håndterer de miljøfarlige stoffer. Eksempelvis kan du se mere om håndtering og bortskaffelse af PCB-holdige byggematerialer her.

Du kan også læse Dansk Asbestforenings helt nye vejledning om blysanering her.

Brug de rette personlige værnemidler

”Er det første gang, at dit firma f.eks. skal lave vinduesudskiftning på en skole med PCB i de gamle fuger, er det vigtigt, at I sætter jer grundigt ind i kravene til håndteringen. PCB er kræftfremkaldende, så det er helt afgørende, at I sikrer jer med handsker, dragter og åndedrætsværn med de rette, godkendte filtre, inden arbejdet går i gang,” understreger Jakob Ugelvig Christiansen.

Du kan se i nedenstående video, hvordan du foretager vinduesudskiftning, når der er PCB i de gamle fuger:

STARK får dig godt i gang

Hos STARK over hele landet finder du altid et bredt kvalitetsudvalg af beskyttelsesudstyr, sikkerhedsbeklædning og personlige værnemidler. Så er du sikker på at blive klædt helt rigtigt på, uanset hvilke miljøfarlige stoffer du skal arbejde med.