…

Reducér værktøjsstøj og undgå høreskader

Støj er den næsthyppigste årsag til anmeldte arbejdsskader i byggeriet. Vi giver dig tips til støjreducerende værktøjsbrug, så du undgår høreskader og får en komfortabel arbejdsdag.

Selv om antallet af høreskader inden for byggeriet er faldende, udgør støj stadig den næsthyppigste årsag til anmeldte arbejdsskader ifølge Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR-BA).

Vedvarende påvirkning fra støj kan udover nedsat hørelse føre til konstant ringen for ørerne (tinnitus) og lydoverfølsomhed. Desuden gør kraftig støj det svært at kommunikere på byggepladsen, ligesom advarselslyde og alarmer kan drukne i støjen, så risikoen for ulykker stiger.

Tips til støjreducerende værktøjsbrug
Derfor giver vi dig her en række tips fra BAR-BA, så du nemmere kan reducere støjniveauet, når du arbejder med værktøj. På den måde mindsker du risikoen for høreskader og får en mere komfortabel arbejdsdag. Samtidig får du lettere ved at kommunikere effektivt med de andre på byggepladsen.

1. Vælg værktøjer og udstyr, der som udgangspunkt støjer mindst muligt uden at gå på kompromis med effektiviteten og kvaliteten af dit arbejde.

2. Brug instruktionerne i korrekt anvendelse og følg de brugsanvisninger, der følger med værktøjer og udstyr.

3. Spænd emnerne fast, når du arbejder på dem, så de ikke rasler og skaber unødig støj. Så får du samtidig lettere ved at sikre den rette kvalitet i udførelsen.

4. Opbyg en rutine for regelmæssig eftersyn, oliering m.m. Så slipper du samtidig for, at værktøjets levetid forkortes unødigt. Du mindsker også risikoen for, at værktøjet pludselig går i stykker under arbejdet, så du skal bruge tid på udskiftning.

5. Sørg for straks at udskifte eller reparere defekt værktøj og udstyr. På den måde undgår du desuden, at kvaliteten eller effektiviteten af dit arbejde daler undervejs.

6. Brug høreværn og andre personlige værnemidler. Husk, at ved en støjbelastning på 80 dB eller mere, skal du anvende høreværn.

Derudover anbefaler BAR-BA, at I bl.a. informerer bygherres koordinator om, hvor og hvornår I skal lave støjende arbejde, så byggepladsen kan indrettes efter at reducere støjgener mest muligt.

STARK hjælper dig til støjsvage arbejdsdage
Hos STARK over hele landet står vi altid klar med bl.a. værktøjer, udstyr og personlige værnemidler, så du kan arbejde sikkert og effektivt.