…

Sådan undgår du fald og snublen på byggepladsen

Hver femte arbejdsulykke med over tre ugers sygefravær i byggeriet skyldes fald eller snublen på arbejdsstedet. Her får du Arbejdstilsynets tips til, hvordan du arbejder sikkert og mindsker risikoen for ulykker.

Hvert år sker der 1100 alvorlige ulykker på danske byggepladser, og 10 af de alvorlige ulykker har døden til følge.

Tømrere og murere er særligt udsatte

Især tømrere, murere samt VVS- og el-installatører står højt på listen over udsatte faggrupper, som kommer til skade i fald-, snuble- eller glideulykker i forbindelse med arbejdet. Skaderne omfatter ofte brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger samt eksempelvis kraniebrud.

”Vi møder desværre ofte den holdning, at snubleulykker er banale og noget, man ikke kan gøre noget ved. Men der er ofte et mønster i, hvad der sker, når det går galt. Derfor er det også muligt at forebygge mange af disse ulykker,” siger kontorchef i Arbejdstilsynet, Bent Horn Andersen, og fortsætter:

”Ofte handler det om små ændringer i det daglige. For eksempel at rydde op på gulve, undgå at løbe og sikre, at der er jævnt, der hvor man færdes.”

Snuble- og faldulykkerne i byggeriet sker, når der bl.a. skydes genvej over oplagrede materialer, når overflader på stilladser og underlag er glatte på grund af støv, olie eller vand, samt i forbindelse med ind- eller udstigning af køretøjer. Desuden sker ulykkerne ofte i forbindelse med, at der bæres værktøj og materialer på trapper eller terræn.

Effektive sikkerhedstips til at undgå snubleulykker

Du kan minimere risikoen for fald eller snublen på byggepladsen ved at følge nedenstående tips fra Arbejdstilsynet. Så reducerer du samtidig risikoen for påbud eller bøder, hvis Arbejdstilsynet kigger forbi.

Hvis du er arbejdsgiver:

- Sørg for, at I i firmaet holder jer orienteret om bygherres planlægning omkring etablering og vedligeholdelse af adgangsveje, trapper, belysning, glatføreberedskab osv. Vurdér også, om tiltagene er tilstrækkelige til jer.

- Udfører I spjældarbejde, skal I aftale ovenstående med kunden.

- Sørg for mekanisk transport helt frem til arbejdsstedet, så du undgår, at medarbejderne selv skal bære værktøj og materialer.

- Få organiseret en plan eller rutine for, at der ryddes op og holdes orden på adgangsveje og arbejdssteder.

- Aftal med dine medarbejdere, hvad du vil have dem til at gøre, så I undgår snubleulykker under arbejdet.

Hvis du er medarbejder:

- Husk at sige til og fra, når adgangsveje, trapper og belysning ikke er i orden. Det samme gælder glatførebekæmpelsen og de nødvendige foranstaltninger i vinterperioden.

- Sørg for, at de underlag, som I færdes og arbejder på, løbende bliver holdt fri for værktøj, materialer og spild.

- Anvend de nødvendige tekniske hjælpemidler til at transportere værktøj og materialer helt frem til arbejdsstedet. Så undgår du selv at bære tingene og mindsker risikoen for at falde eller snuble.

- Undgå at skyde genveje for at spare tid, men brug i stedet de planlagte adgangsveje.