…

Undgå forsikringsproblemer ved brand

Opdateret februar 2020 

Underforsikring kan blive rigtig dyrt, hvis der pludselig opstår brand på byggepladsen eller i det færdige byggeri. STARK giver dig gode forsikringstips fra Tryg, så du undgår at komme i økonomisk klemme. 

En god og dækkende forsikring er helt afgørende, hvis der fx opstår brand på byggepladsen, eller når byggeriet står færdigt. Er du ikke tilstrækkeligt forsikret, risikerer du store efterregninger på grund af erstatningskrav.    

”Vi oplever af og til, at håndværkerne er ’underforsikret’ på deres erhvervs- og produktansvarsforsikring og derfor selv skal betale den erstatning, der overstiger dækningssummen. Det kan nogle gange betyde, at håndværkeren må dreje nøglen om for forretningen,” fortæller forretningsudvikler Tine Rasmussen fra forsikringsselskabet Tryg. 

Sådan undgår du forsikringsproblemer

Tryg har to konkrete råd til, hvordan du som håndværker sikrer dig bedst muligt forsikringsmæssigt. Så mindsker du risikoen for at få økonomiske problemer i tilfælde af brand på byggepladsen:

1) Anmod om at blive medforsikret på brandforsikringen, dvs. bygherrens bygningsforsikring (hvis du arbejder på en eksisterende bygning) og entrepriseforsikring i henhold til AB 18. Så er du godt dækket, hvis der opstår brand under opførelsen af bygningen. Denne forsikring vil også dække skaden på din egen entreprise, hvilket din ansvarsforsikring ikke gør.

2) Sørg også for at være forsikret med den rette dækningssum på ansvarsforsikringen. Så dækker forsikringen, hvis du får erstatningskrav, som du er erstatningsansvarlig for.

Du kan læse om de almindelige bestemmelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 18 her. Den har erstattet den tidligere AB 92. 

STARK hjælper dig med brandsikkerheden

Hos din lokale STARK får du professionel vejledning om alt fra brandhæmmende byggematerialer til slukningsudstyr og brandalarmer, der forbedrer din sikkerhed på byggepladsen. Kig forbi og bliv klogere på, hvordan vi sammen kan gøre dit byggeri mere brandsikkert.