…

Ny AT-vejledning om fald fra højden

Arbejdstilsynet har udarbejdet to nye At-vejledninger om fald fra højden på byggepladser og fald fra højden ved arbejde på tage.

Arbejdstilsynet har netop udgivet to nye At-vejledninger:

De to nye At-vejledninger, der er udarbejdet efter principperne i Arbejdstilsynets nye og enklere vejledningskoncept, erstatter At-vejledning A.2.1 om nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv., der både omfattede regler om generel sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning og de særlige regler for tagarbejde.

De to vejledninger følger af ændrede regler i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde (byggepladser), der er ændret efter krav fra EU-Kommissionen. Ændringerne trådte i kraft den 31. december 2010.

Kilde: Arbejdstilsynet, marts 2014.