Skån kloaknet og miljø med lokal regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering er i de senere år for alvor kommet på dagsordenen. I denne artikel får du et overblik over lokal regnvandshåndtering, så du er godt klædt på til at hjælpe boligejeren.

Det er et faktum, at fremtidens Danmark står over for kraftigere og mere regn. Både DMI og FN’s klimapanel forudser i år 2100 en stigning på 10-15% af den samlede regnvandsmængde samtidig med at grundvandet vil stå 1,5-2 meter højere end i dag.

Både politikere, rensningsanlæggene/forsyninger og producenter af regnvandsløsninger har derfor stort fokus på at udvikle løsninger, der både kan aflaste kloaksystemet og minimere risikoen for oversvømmelser samt minimere belastningen af de lokale rensningsanlæg for regnvand, der ikke behøver rensning.

Lokal håndtering af regnvand - LAR
Håndtering af regnvand på parcelgrunde går under betegnelsen LAR (Lokalhåndtering af Regnvand) og dækker over princippet at håndtere regnvandet, hvor det falder på en privat grund i stedet for at anvende det offentlige kloaksystem til bortledning af regnvandet.

For den enkelte boligejer, der enten er blevet pålagt at separere regn- og spildevand eller blot ønsker at sikre sin grund mod risiko for oversvømmelse findes der en række forskellige metoder til at håndtere regnvandet, dér hvor vandet falder.

Du kan finde mere information om LAR her.

Tal med kommunen først
Det kræver tilladelse fra den lokale miljømyndighed at gå i gang med et LAR-projekt. Kommunen skal samtidig have indarbejdet LAR i de kommunale planer. Det er derfor vigtigt at tage fat i den kommunale tekniske forvaltning og få de rette dokumenter på plads, før arbejdet påbegyndes.

Flere kommuner opererer med tilbagebetaling af tilslutningsafgiften på regnvandsdelen i eksisterende boligområder eller, hvis man vælger at lave en lokal håndtering af regnvandet i forbindelse med nybyggeri eller udstykning, at give fradrag i tilslutningsafgiften for regnvandet.

Hvilke former for refusion eller fradrag, man kan opnå ved at håndtere regnvandsafledningen på egen grund, kan den lokale vandforsyning svare på.

Der gives altså ikke tilskud fra kommunal side, men det kan betragtes som en eventuel økonomisk fordel i den samlede totaløkonomi på en regnvandsløsning.

Der er også nyttige informationer om reglerne at hente på Naturstyrelsens hjemmeside om Klimatilpasning.

Der er mange gode argumenter for at gå i gang med et LAR-projekt, hvis omstændighederne muliggør det. Ved at minimere belastningen af rensningsanlæggene spares enorme ressourcer på rensning af regnvand, som ikke behøver rensning, og som i stedet, på kontrolleret vis, kan ledes tilbage i undergrunden og til grundvandet.

Det behøver ikke være uoverskueligt for at virke
Regnvandskassetter eller infiltrationsbrønde anses for at være både nemme at håndtere og økonomisk overkommelige for en almindelig parcelhusejer. De er anvendelige på små arealer både med og uden trafikbelastning (i haver og i indkørsler). Opgravning af grunden er begrænset, effekten er høj og omkostningerne er lave i forhold til alternative drænløsninger.

I STARK finder du et bredt udvalg af muligheder inden for regnvandskassetter. Kom ned i din lokale STARK og hør mere om de forskellige løsninger.