…

Få overblik over de skjulte konstruktioner i dit hus

Du kan få overblik over husets skjulte konstruktioner og de anvendte byggematerialer på følgende måder:

Gennemgå husets tegninger og beskrivelser, for eksempel snit- og plantegning. Især snit-tegningen kan give et godt overblik over, hvilke konstruktioner, der kobler henholdsvis tag, vægge og gulve sammen. Mangler du de relevante papirer, kan du henvende dig til teknisk forvaltning i kommunen.

Undersøg hvilke til- eller ombygninger, der er blevet foretaget, siden huset blev bygget. Hvilke skjulte konstruktioner er udført, og har det givet anledning til konstruktionsændringer, som du bør være særlig opmærksom på?

Læs husets tilstandsrapport.

Tjek om dit hus er bygget før 1980, da der i så fald er større risiko for, at der kan være anvendt problemfyldte materialer eller lavet udsatte konstruktioner.

Vurdér om materialerne i konstruktionerne kan være i risiko for nedbrud på grund af deres alder.

Reager på gener
Da de skjulte konstruktioner i dit hus netop er skjulte, er det svært at opdage en skade på dem, før den er opstået. Opdager du en eller flere af nedenstående gener i huset, bør du dog tjekke, om der findes en skjult konstruktion i huset i nærheden: 
  • Revner
  • Fugtskjolder
  • Lugt af fugt
  • Eftergivende gulve eller lofter, der begynder at hænge.
  • Generne kan nemlig være tegn på, at der er noget galt med den bagvedliggende konstruktion.

STARK kan hjælpe dig med den endelige vurdering

Den endelige vurdering af, om du har en skade eller et potentielt problem, kan alene foretages af en byggesagkyndig eller en erfaren håndværker. STARK kan hjælpe dig med at finde den rette i dit nærområde.