…

Undgå fejl på dampspærren

En utæt dampspærre kan medføre store fugtskader med risiko for skimmel, mug og råd. Her får du det korte overblik, så du bliver klædt på til at udføre helt tætte dampspærrer.

En utæt dampspærre øger risikoen for følgeskader som fx råd, skimmel og mug inden døre. Utætheder kan også gøre det umuligt for dig at indfri kravene i BR18. Så risikerer du store efterregninger og spildt arbejdstid på udbedring. Derfor er det afgørende, at du bygger helt tæt, når du udfører dampspærrer.


Nedenfor kan du læse en enkel opsummering af reglerne for dampspærrer fra Videncenter for energibesparelser i boliger. Så er du sikker på at kunne lave dampspærren rigtigt. 

1. Dampspærren skal være helt tæt

Ved nybyggeri må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen iflg. BR18 ikke overstige 0,3 l/s pr. kvm opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. 


Arbejder du med en eksisterende dampspærre, skal alle gennemføringer af kabler, vand- og varmerør desuden udføres med godkendte tætningsmanchetter og tape eller fugemasse. 

2. Udskift eller reparér en utæt dampspærre

En utæt dampspærre kan du i visse tilfælde tætne med godkendte tætningsmanchetter eller fugemasse. Men ved større skader, fx som følge af ændringer i el- eller vandinstallationer, er det nødvendigt at lave en ny dampspærre.


3. Vær obs på samlingerne
Du mindsker risikoen for utætheder, når samlingerne har et overlap på min. 50 mm, og du samtidig tætner dem med godkendte tætningsmanchetter eller fugemasse. 

4. Montér dampspærren lidt inde i isoleringslaget
Du mindsker risikoen for utætheder pga. borehuller, når du monterer dampspærren et stykke inde i isoleringslaget. Du må dog ikke montere dampspærren længere inde end 1/3 af den samlede isoleringstykkelse.  

5. Lav tilstrækkelig ventilation

En korrekt opsat dampspærre mindsker luftudskiftningen inden døre, så risikoen for fugtproblemer øges. Derfor skal du sørge for at etablere tilstrækkelig kontrolleret ventilation. Du kan fx lave mekanisk ventilation eller udluftningsventiler. Derudover kan udsugning fra bad og køkken samt almindelig daglig udluftning gøre meget.