…

Undgå ulykker på glatte fortove

Januar er årets koldeste måned og som regel her langt de fleste faldulykker sker, som følge af glatte fortove og stier. Reglerne på området er meget klare - fortovet og din indkørsel skal være sikre og farbare i tidsrummet 7-22 på hverdage.

Husejeren kan stilles til ansvar
Et brækket ben eller en rygskade er blot nogle af de skader, der kan ske, hvis man glider på et snedækket eller isglat fortov. Husejere, som bor ud til en offentlig vej eller sti, har ansvaret for at holde både fortov og selve adgangsvejen til ejendommen fri for is og sne hele vinteren. Er uheldet ude, kan husejeren i værste fald stilles til ansvar. 

Selv hvis der ikke er faldet sne endnu, kan der stadig stilles krav om, at du sørger for, at fortovet ikke er glat på grund af frost. Er du husejer, er det altså en god idé at have både salt og en sneskovl på lager, hvis vinteren viser tænder.

Råd om snerydning og saltning

- Manglende rydning af sne kan straffes med bøde. En evt. regning for at rydde fortovet kan sendes til husejeren

- Fortov og adgangsvej til huset skal være ryddet mellem kl. 7.00 og 22.00 på hverdage og mellem 8.00 - 22.00 på søndage.

- Overvej om huset ligger i nærheden af en institution eller et andet sted, hvor der færdes mange mennesker om morgenen. I så fald skal fortovet eller stier ryddes tidligere end kl. 7.00

- Hvis sneen vedbliver at falde i længere tid, er det ikke et krav, at man fjerner den hele tiden. Man kan vente til det stopper med at sne og man skal løbende tjekke om der er behov for at salte eller rydde.

Saltning og snerydning er dit ansvar
Loven er ganske klar i forhold til snerydning. Er du privat grundejer, så har du pligt til at rydde sne og is væk fra dit fortov.

Når sneen vælter ned over Danmark, er det din pligt at holde fortovet ved din bolig fri for is og sne. Gør du ikke det, kan du komme til at betale erstatning, hvis en forbipasserende falder på fortovet.

Hvis uheldet er ude, og en fodgænger glider på et glat fortov, kan du blive gjort erstatningsansvarlig, hvis faldet skyldes manglende glatførebekæmpelse.

Det er dog op til fodgængeren at bevise, at skaden skete, fordi fortovet ikke er blevet vedligeholdt mod glat føre. Beviset kan være et eller flere vidner.

Snerydning er lovkrav
Når sneen dækker Danmark, er der faktisk en lov, som dikterer, at du har snerydnings- og grusningspligt, hvis du er privat grundejer. Loven hedder "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje". I loven står også, at vejbestyrelsen kan fastsætte nogle generelle retningslinjer vedrørende vintervedligeholdelse af både offentlige og private veje og stier.

Glemmer du gentagne gange at bekæmpe det glatte føre, risikerer du at vejbestyrelsen eller kommunen rydder fortovet for din regning.

Husk desuden at rydde vejen til husets indgange, postkassen og skraldespanden, så heller ikke postbud, skraldemand og andre, der skal have adgang, falder og kommer til skade. Du kan risikere, at du hverken får post eller hentet skrald, hvis adgangsforholdene er dårlige. Hos alle landets STARK forretninger kan du naturligvis købe vejsalt.

Hvornår skal sneen væk?
Faktisk skal sneen fjernes hurtigst muligt, efter den er faldet. Ifølge loven om vintervedligeholdelse har grundejere pligt til at rydde færdselsarealer for sne hurtigst muligt efter snefaldet. Det er så et vurderingsspørgsmål, hvad hurtigst muligt er. Domstolene har fastsat en tidsramme for, hvornår man kan forvente, at ejeren af grunden har ryddet den for sne og sørget for, at der ikke er glat.

Tidsrammen gælder sædvanligvis fra klokken 7 (søndage klokken 8) til klokken 22 om aftenen, men hvis grunden bliver befærdet af mennesker uden for tidsrammen - for eksempel restauranter eller institutioner - skal man sørge for, at grunden altid er ryddet.