…

Fiks utæthederne og brems energispildet

Opdateret februar 2020 

Når du udbedrer utætheder, hjælper du boligejeren til et lavere forbrug. Samtidig er det en god anledning til at snakke om tiltag, der sænker boligejerens varmeregning yderligere.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har i en rapport dokumenteret, at utætheder i eksisterende huse især findes omkring el-installationer, emhætteaftræk og skorstene til brændeovne, ældre vinduer og døre samt omkring loftslemme og listelofter.

Det gør energiforbruget unødigt højt, så boligejerens varmeregning bliver større end nødvendigt. Desuden kan utætheder føre til trækgener, som mindsker komforten i boligen. Du kan læse hele SBi-rapporten her.

Snak energirenovering med boligejeren

Som professionel håndværker kan du hjælpe boligejeren af med utæthederne. Nogle af dem er hurtige at udbedre. Andre kræver en større indsats. Du har samtidig en god anledning til at snakke om yderligere renoveringstiltag, der kan sænke energiforbruget som fx efterisolering eller vindues- og dørudskiftninger.

Sådan ordner du utæthederne

  • Du udbedrer utætheder omkring døre og vinduer ved at lægge en ny 2-trinsfuge. Udvendig afslutter du med en diffusionsåben og beskyttende afdækning (fx fugebånd eller mørtelfuge), mens du indvendigt afslutter med en diffusionstæt fuge mellem vindueskarm og -fals. Det kan spare boligejeren for op til 20 kWh pr. m sprække pr. år (ved en sprækketykkelse på 1 mm).

  • Er der utætheder ved gulv og ydervæg, og boligejeren ikke ønsker at bryde hele gulvbelægningen op, kan du i stedet fuge samlingen med en egnet fugemasse efter afmontering af panelerne. Det kan du tilsvarende gøre ved lofterne. Besparelsen for boligejeren kan her være på op til 10 pct. af det samlede varmeforbrug. 

  • Utætheder omkring stikkontakter, lampeudtag og indbygningsspots kan du også udbedre med en egnet fugemasse. Ved effektiv tætning kan du her spare boligejeren for op til 5 kWh pr. stk. om året.

  •  Du kan tætne ældre loftslemme med bløde PVC-lister samt en mekanisk lukkeordning, ligesom du kan montere en mekanisk lukning på skunklemme. Det kan spare boligejeren for op til 10 kWh pr. lofts-/skunklem pr. år.

STARK hjælper dig til at bygge tæt

I din lokale STARK står vi altid klar til at hjælpe dig godt i gang og sikkert i mål med energiopgaverne.