…

Guide til renovering af facaden

Maj 2020

Betonfacader skal vedligeholdes for at kunne modstå vind og vejr. Med en renovering af facaden kan problemer afhjælpes og forebygges, og facadens levetid forlænges. Med Sikas guide kan du hjælpe dine kunder med at fremtidssikre husfacaden.   

Facaderenovering

Der kan være flere årsager til at en facade forringes og skal renoveres – for eksempel korrosion, strukturskader, vandinfiltration, frysning og optøning, seismisk aktivitet og reaktivt tilslag. Sika anbefaler Sika MonoTop®-352 N eller Sika MonoTop®-723 Eco til renovering af facader. Ved svumme- og korrosionsreparationer kan Sika MonoTop®-910 Eco anvendes. 

Sika MonoTop®-352 N 
Sika MonoTop®-352 N er en 1-komponent, fiberforstærket letvægtsreparationsmørtel til bærende konstruktioner med meget lavt svind, og som opfylder kravene i klasse R3.

Sika MonoTop®-352 N er velegnet til:

  • Reparationsarbejde
  • Strukturel forstærkning
  • Bevarelse og genopretning af passivitet

Mørtlen har ekstra god bearbejdelighed, giver en god finish og kan påføres i op til 75 mm lagtykkelse pr. påføring. Hvis underlaget er korrekt forbehandlet, gjort ru og forvandet, behøver der ikke nogen vedhæftningsprimer under denne mørtel. Mørtlen kan både påføres manuelt med traditionelle murerværktøj og med vådsprøjteudstyr til større facaderenoveringsopgaver.

Sika MonoTop®-723 Eco
Sika MonoTop®-723 Eco er en 1-komponent, cementbaseret porefyldnings- og udjævningsmørtel, som opfylder kravene i klasse R3. Dette produkt indeholder recirkuleret affald, hvilket har reduceret dets CO2 aftryk.

Sika MonoTop®-723 Eco er velegnet til:

  • Tyndpuds
  • Porelukning og udjævning
  • Reparationer af mindre defekter fx stenreder

Mørtlen er nemt at påføre, giver fremragende finish og kan påføres i op til 5 mm lagtykkelse pr. påføring. Den har en meget lav revnetendens og god resistens mod vand og klorinpenetration. Den kan både påføres manuelt og med sprøjte.

Overfladebehandling

Efter en renovering af facaden, bør overfladen behandles, så betonen beskyttes mod revner, vejr og vind. Her anbefaler Sika Sikagard®-550 W Elastic. 

Sikagard®-550 W Elastic
Sikagard®-550 W Elastic er en 1-komponent beskyttelsesmaling til beton, som har fremragende revneoverbyggende egenskaber. Den fås i næsten alle farver.

Sikagard®-550 W Elastic er velegnet til:

  • Beskyttelse og forbedring af betonkonstruktioner (både almindelig og let beton)
  • Særligt god til udendørs betonoverflader med eller med risiko for revner
  • Beskyttelse af tyndpudsmørtler, fibercementplader og eksisterende sunde og fastsiddende malinger

Sikagard®-550 W Elastic er revneoverbyggende – selv ved lave temperaturer (ned til -20 grader). Og så har den en meget god vejrresistens og ældningsbestandighed. Sikagard®-552 W Aquaprimer anbefales som primer inden påføring af beskyttelsesmalingen.

 

Spørg i din lokale STARK, hvis du har spørgsmål til facaderenovering og beskyttelsesmaling til facader.