…

Gennemtænkte løsninger på badeværelset

Søren Raahauge og hans familie flyttede for et år siden til Randers i en ældre patriciervilla. Familien vidste fra starten hvilke forbedringer de ønskede at foretage i den nye bolig.

Idé

På vej mod optimale løsninger
Den nye bolig havde mange identiske træk med det hus, som de netop havde valgt at fraflytte. Derfor var familien også meget bevidste om hvilke forbedringer, de ønskede at foretage i det nye hus – heriblandt istandsættelse af et badeværelse og toilet på husets 1. sal.
”Vi vidste hvordan vi ville have det”, fortæller Søren om familiens badeværelsesprojekt.
Han forklarer, at det især skyldtes den store lighed imellem familiens forrige bolig og den nye bolig. Ligheden var med til at gøre familiens ønsker og ideer mere specifikke og nemmere at forholde sig til. Især var der tre områder, som familien ønskede, at det nye badeværelse og toilet skulle opfylde. Rummene skulle være lyse, enkle og funktionelle. Derfor var der særligt stort fokus på at finde de bedste løsninger og udvælge gode materialer, hvor kvaliteten var i højsædet. I projektets indledende fase brugte familien blandt andet internettet til at søge inspiration og til at undersøge priser på markedet, for at sikre sig varekøb til bedst mulige pris.

God visualisering af projektet
Kontakten til SelvByg koordinator Torben Kristensen og SelvByg konsulent Janne Søndergaard hos STARK i Randers, blev skabt igennem en tidligere genbo, som arbejdede hos STARK. Efter den første snak med STARK, begyndte projektet hurtigt at tage form.
”Janne var på besøg i huset og fik et godt indblik i vores stil”, siger Søren.
Han fortæller også, at der blev skabt en god dialog og i samarbejde med SelvByg teamet blev familiens ideer visualiseret igennem 3D tegninger. På den måde fik Søren og hans kone Vibeke, et bedre indblik i rummenes muligheder. Det gjorde dem i stand til at vælge den løsning, der på bedste vis levede op til deres forventninger. Især var det nødvendigt at få hjælp til indretningen af det lille toilet, hvor kun ganske få kvadratmeter var til rådighed. Derfor blev der gennemgået flere forskellige forslag for indretningen af toilettet. På den måde kunne Vibeke og Søren finde frem til den mest optimale udnyttelse af det lille rum.


…
…

Udførelse

Opbygning ud fra valg af elementer
Søren forklarer, at der i høj grad blev taget udgangspunkt i elementerne, da rummene skulle formes. Især badeværelset er opbygget ud fra hvilken type og størrelse af elementer, der blev valgt. På den måde har elementerne haft afgørende indflydelse på udnyttelsen af rummene. For eksempel er længden af bordpladen i badeværelset blevet valgt som noget af det første. Derefter blev der er opbygget en mur ved den ene ende, med udgangspunkt i den ønskede længde bordplade.

På med arbejdshandskerne
Med tegninger af både badeværelse og toilet på plads, tog Søren hul på byggeprocessen.
”Når vi tager en beslutning, så laver vi en plan, som vi også handler efter,” siger Søren og fortsætter.
”Jeg har lavet rigtig meget selv, og startede med at rive alt det gamle ned,” siger han.
Desuden har Søren haft gavn af sin svigerfar, som er pensioneret tømrer. Han har løbende kunne give Søren en hjælpende hånd, når der har været brug for det.

Gode råd om lovgivningen
Selvom Søren har stået for en stor del af arbejdet selv, har han ikke været i tvivl om, vigtigheden af at inddrage professionelle håndværkere undervejs i processen. Det skyldes, at Søren har været meget bevidst omkring vigtigheden af at overholde love og regler på området. Han fortæller, at samarbejdet med STARK i Randers har givet ham nyttige informationer om restriktioner, som der skulle tages højde for. Især rådgivning om reglerne for vådrumssikring i badeværelset på 1.salen har haft stor betydning for Søren. Her oplevede han, at STARK var en stor hjælp.
”STARK har kompetencer indenfor mange områder, og kan derfor tilbyde en meget specifik vejledning. Det er en klar styrke ved STARK,” siger Søren.

Opfølgning

Kreative løsninger giver tilfredshed
Efter en problemfri byggeproces kan Søren evaluere resultatet, som han og familien er meget tilfredse med. Tilfredsheden er især stor, da det er lykkedes at få en høj udnyttelse af rummene. Søren fremhæver især en detalje på badeværelset, som han er særlig tilfreds med. I skunken på badeværelset er der blevet lavet en indbygget hylde.
”Den er indbygget i brusenichen, og er både pæn og diskret”, fortæller Søren.
Derudover er Søren også glad for løsningen med en glasvæg ind til brusenichen, som visuelt gør rummet større i forhold til valget af en opmuret væg.

Sørens råd til SelvByggere
Hvordan man bedst muligt styrer sig igennem en byggeproces er forskelligt. Søren har tre gode råd, som andre SelvByggere i lignende situationer kan gøre brug af.

  • Få udarbejdet forskellige forslag til hvordan rummet skal indrettes, og husk at være kritisk. Det er ikke nødvendigvis det første forslag, som er det bedste.
  • Tag udgangspunkt i elementerne og opbyg rummet herefter – ikke omvendt.
  • Inddrag eksperter, som kan vejlede dig undervejs om for eksempel lovgivning på området.

Nyt projekt i støbeskeen?
Efterhånden har Søren fået istandsat hele huset, men tilbage står ét større projekt. En kælder på 90 m2 skal sættes i stand, og det kommer muligvis til at kræve en forlængelse af soklen, som skal skabe mere højde i rummene. Søren regner med, at han også i det kommende projekt vil gøre brug af STARK SelvByg.