…

Branchevejledning for montage af træelementer

Ny branchevejledning fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg viser, hvordan du monterer træelementer, så du opfylder arbejdsmiljøkravene og får en effektiv proces.

 
Brug af præfabrikerede træelementer til fx dæk, tagkassetter og vægge stiller særlige krav om tilrettelæggelse af byggeprocessen, så I minimerer risikoen for bl.a. tunge løft, fald og nedstyrtning.
Derfor har Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR-BA) lavet en ny branchevejledning for montage af træelementer. Så får du lettere ved at opretholde et forsvarligt sikkerhedsniveau på byggepladsen. Samtidig bliver det nemmere for jer at planlægge og udføre processen effektivt, så I udnytter tiden optimalt.

Dialog skal sikre øget sikkerhed og effektivitet

Ifølge den nye branchevejledning er det afgørende for sikkerheden, når I arbejder med montage af træelementer, at de nødvendige tiltag indarbejdes i alle byggeriets faser – fra projektering, over planlægning, til selve udførelsen.

”Dialog mellem alle involverede parter i byggeprocessen er nødvendig, og vejledningen henvender sig derfor både til bygherren, den projekterende, den udførende entreprenør og de beskæftigede på byggepladsen,” forklarer BAR-BA i vejledningen.
 

Sådan er kravene til dig som arbejdsgiver

Er du som udførende arbejdsgiver på et projekt, der involverer montage af træelementer, skal du bl.a. være opmærksom på følgende:
• Du skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder også, at du skal sørge for, at der føres tilsyn med, at reglerne overholdes.
• Dine ansatte skal instrueres i sikkerhedsplaner, arbejdets udførelse, brug af tekniske hjælpemidler, faldsikringsudstyr m.m.
• Du skal sikre, at der findes brugsanvisninger på dansk og andre relevante sprog for de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, som I anvender i arbejdet.
• Du skal sørge for, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation, hvis der er krav om det, samt udpege en ledelsesrepræsentant fra firmaet til projektets arbejdsmiljøgruppe.
• Du skal desuden sikre, at der udarbejdes arbejdspladsvurderinger (APV) samt bl.a. skriftlige anvisninger om særligt farligt arbejde.

Sådan er kravene til dig som ansat

Arbejder du som ansat med montage af træelementer, kræver den nye branchevejledning, at du bl.a.:
• Anvender de tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, som du får stillet til rådighed, efter hensigten.
• Er med til at etablere og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, der er aftalt, i henhold til instruktionen.
• Giver arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren besked, hvis du opdager arbejdsmiljømæssige forhold, som ikke er i orden.
• Stopper arbejdet, hvis du oplever overhængende betydelig fare for jeres sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

STARK hjælper dig til effektive og sikre arbejdsdage 
Hos STARK over hele landet står vi altid klar med professionelle løsninger og vejledning om alt fra tekniske hjælpemidler til stilladser og personlige værnemidler. Så gør vi det sammen lettere for dig at arbejde sikkert og effektivt.