…

Byg Garanti dækker op til 150.000 kr.

Opdateret februar 2020 

Langt de fleste bygge- og vedligeholdelsesprojekter, som udføres af danske håndværkere, bliver løst til alles tilfredshed. Men i de få tilfælde, hvor der er tale om fejl eller mangler, er Byg Garanti et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere.

Boligejerne foretrækker håndværkere med Byg Garanti

Vurderer Byggeriets Ankenævn, at der er fejl eller mangler på et arbejde udført af en håndværker med Byg Garanti, dækker Byg Garanti helt op til 150.000 kr. inkl. moms.

Byg Garanti er en kendt og populær ordning. Blandt andet viser en YouGov-undersøgelse fra september 2017, at 83 procent af danske boligejere foretrækker en håndværker med Byg Garanti.

Dækker både synlige og skjulte fejl og mangler

Byg Garanti dækker synlige håndværksmæssige fejl og mangler i 3 år og skjulte håndværksmæssige fejl og mangler i 10 år. Byg Garanti er gratis for forbrugerne, og garantien omfatter automatisk arbejde udført af medlemmer af Dansk Byggeri.

Det koster med andre ord ikke ekstra at få sit arbejde omfattet af Byg Garanti. Man skal blot vælge en håndværker, som er medlem af Dansk Byggeri.

  • Dækker op til 150.000 kr. inkl. moms
  • Dækker synlige fejl og mangler i 3 år
  • Dækker skjulte fejl og mangler i 10 år
  • Byg Garanti er gratis
  • Læs mere på byggaranti.dk

Byg Garanti tilbydes kun af medlemmer af Dansk Byggeri

Da en virksomhed skal være medlem af Dansk Byggeri for at kunne tilbyde Byg Garanti, er boligejerne ud over dækningssummen på 150.000 kr. inkl. moms også sikret, at virksomheden har forpligtet sig til at tage et socialt ansvar og til at overholde gældende overenskomster.

Byg Garanti gavner også håndværkerne

Da Byg Garanti i høj grad har indflydelse på boligejernes valg af håndværker, har de virksomheder, som kan tilbyde Byg Garanti, en klar konkurrencefordel. For at være dækket af Byg Garanti og dermed kunne bruge Byg Garanti i sin markedsføring, skal virksomheden være medlem af Dansk Byggeri.