…

El-installationer - Hvad må du?

Opdateret februar 2020 

Det kan blive en dyr og farlig oplevelse, hvis du giver dig i kast med el-installationer, som kun autoriserede installatører må udføre.

El-installationer kan være farlige selv at ændre på. Du kan selv blive ramt af stød i forbindelse med installationen, men du risikerer også brand og overgange i din boligs el-installationer.

Forsikringen dækker ikke


Skulle uheldet være ude i forbindelse med, at du selv har udført arbejde, som ellers er forbeholdt autoriserede el-installatører, så dækker forsikringen heller ikke under normale omstændigheder.

Her kan du se lidt om, hvad du selv må gøre og hvad der kræver autoriseret hjælp:

Det må du selv udføre - lovligt el-arbejde
Når strømmen er afbrudt, må du selv:

 • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerled, tristikdåser m.m.)
 • Reparere el-apparater, fx udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet (en tilledning), og udskifte en fatning
 • Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord - og dermed med to huller - op til 250 V i boligen. Normaltæt materiel, er alt materiel, der har en IP20 mærkning eller ikke har IP-mærkning.
 • Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord - og dermed med tre huller - op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder.
 • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion o.lign. i boligen.
 • Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning.
 • Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, fx omprogrammering af intelligente styringer.
Det el-arbejde, man selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen.
Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din elinstallation blev etableret.

Det skal en autoriseret elinstallatør udføre:

 • Nye installationer i boligen.
 • Opsætte halogenlamper (lavvoltbelysning), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.
 • Udvide eksisterende elinstallationer i boligen, fx sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende.
 • Udføre el-arbejde i måler- eller gruppetavle i boligen.
 • Installere eller udskifte materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 volt.
 • Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.