…

Er du helt oppe på mærkerne?

Undgå at fare vild i de mange mærkningsordninger for byggematerialer. Vi giver dig her et hurtigt overblik over de vigtigste af dem.

Mærkningsordninger for byggematerialer gør det lettere for dig som håndværker at vælge de materialer, som efterlever særlige krav til fx indeklima-påvirkning og bæredygtighed. Herunder får du en kort oversigt over de vigtigste mærkningsordninger, så du bliver godt klædt på til at rådgive bygherre om mulighederne for at vælge certificerede materialer. 

DUKO – Dampspærre- og undertagsklassifikationsordning

Den uvildige danske DUKO-ordning skal først og fremmest sikre, at dampspærresystemer og undertagsmaterialer lever op til en række minimumskrav. Det betyder, at du med DUKO-klassificerede dampspærresystemer og undertagsmaterialer får sikkerhed for, at de har tilstrækkelig høj kvalitet og egner sig til opgaven. 

Hos STARK finder du fx RAW dampspærresystemet, som er blandt de første, der klassificeres af DUKO. Samtidig får du med RAW Danmarks eneste 30 års systemgaranti på den samlede dampspærreløsning. Så er du sikker på, at dit damspærresystem har en langtidsholdbar kvalitet.  

Læs også vores faglærertips til sikker dampspærre-montage. Hos din nærmeste STARK kan du desuden forhøre dig om mulighederne for at komme på Mestermøde, så du er helt ajour med krav og regler indenfor dampspærrer, undertag og vindspærrer.

Dansk Indeklimamærkning

Inden for malinger og andre materialer til indendørs brug viser Dansk Indeklimamærkning, at materialerne ’er til at være i stue med’. Når du anvender materialer med Dansk Indeklimamærkning, slipper både du selv og boligejeren for lugtgener og afgasning af skadelige stoffer i rummene. 

De krav, der skal til for opnår mærkningen, indebærer en øvre grænse for, hvilke stoffer, der må frigives ved brug af materialet, som f.eks. kræftfremkaldende stoffer, der slet ikke må frigives. 
I din lokale STARK kan du finde en lang række produkter med Dansk Indeklimamærkning, eksempelvis alle vores RAW-malinger til indendørs brug, der er en af ganske få, som har opnået Dansk Indeklimamærkning. Så er du sikker på, at dine løsninger bidrager til godt indeklima.  

FSC® og PEFC™

Inden for træ og træmaterialer viser FSC (Forest Stewardship Council®), at træet kommer fra bæredygtig skovdrift til gavn for både naturen og lokalsamfundet. Når du køber FSC-certificerede træprodukter hos STARK er du sikker på, at træet er skovet og forarbejdet under en række meget restriktive krav defineret af FSC International. 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) er verdens førende skovcertificeringssystem og en uafhængig non-profit organisation, der fremmer bæredygtig skovdrift. Mærket viser, at træet eller træmaterialerne kan spores tilbage til bæredygtig skovdrift med fokus på beskyttelse af bl.a. jord og vand, dyre- og planteliv samt lokalsamfundet. 

Som Danmarks første landsdækkende leverandør af træ og træmaterialer er STARK certificeret inden for både FSC og PEFC. 

STARK FSC License Code: FSC®C004720. STARKs CoC-certificeringskode: NC-PEFC/COC-000078.Energimærkning af vinduer

For at gøre det nemt for dig at finde vinduer, der efterlever energikravene i BR15, har Dansk Vindues Verifikation og Energistyrelsen indført energimærkningsordningen for vinduer. Skalaen går fra A og til F, så du hurtigt og enkelt kan se på bogstavet, hvilke energimæssige egenskaber vinduet har. 

Hos STARK finder du en lang række energimærkede kvalitetsvinduer fra førende producenter. Samtidig står vores vinduesspecialister altid klar til at rådgive dig om de rette produktvalg og materialekombinationer til din vinduesopgave. Så kommer du stærkt fra start og sikkert i mål. 

Svanen og Blomsten 

Svanemærket og EU-blomsten er Danmarks officielle miljømærker. De dokumenterer, at materialerne reducerer det miljømæssige aftryk hele vejen fra råvare til anvendelsen i det færdige byggeri. 

For at blive miljømærket med enten svanen eller blomsten må produktet ikke indeholde stoffer, der er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller på anden måde helbredskadelige. Endvidere skal produktet også være af højt kvalitet og være holdbart, således at der ikke skal bruges mere af materialet end nødvendigt for at løse opgaven tilfredsstillende. 

Svanen i byggeriet

Et svanemærket byggeri er bl.a. kendetegnet ved lavt energiforbrug, skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, materialekontrol og materiale-logbog samt god kvalitet via gennemgang af uvildig tredjepart. 

For at et byggeri kan få Svanemærket stilles der krav til hele byggeriets livscyclus, altså krav til materialer, byggeprocessen, brugsfasen og affaldshåndtering. Energiforbruget skal sikre en lav klimabelastning i hele byggeriets levetid samt en lav energiregning for beboere. Det kan også præmieres for brug af vedvarende energi. Der stilles også skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter – alt fra fugemasser til isolering til damspærrer og gulve.