…

Er du mester i persondata?

Den 25. maj 2018 træder nye persondataregler i kraft – med risiko for store bøder, hvis dit firma ikke er klar. Vi giver dig hurtigt overblik, så du står bedre rustet til at styre uden om bøderne.  

Håndterer dit firma personlige oplysninger (fx i forbindelse med jeres kundedatabase, eller når I administrerer ansættelser og kontrakter)? Så gælder det om at være obs på de nye regler for persondata, som træder i kraft den 25. maj 2018.

De nye regler betyder, at virksomheder – også i byggebranchen – kan idømmes bøder på op mod 20 mio. kr. (eller 4 procent af en global årsomsætning), hvis de ikke har styr på deres persondata. 

Det skal du vide om de nye krav
Bl.a. bliver virksomheder fra den 25. maj 2018 underlagt større dokumentationskrav. Det betyder, at dit firma skal kunne dokumentere, at I opbevarer og håndterer persondata efter de nye regler.

Eksempelvis skal I beskrive, hvilke persondata I har, hvem der har adgang til dem, hvordan de håndteres i det daglige, hvorfor de opbevares, hvornår de skal slettes, og hvad I gør for at forhindre, at uvedkommende får adgang til dem. 

Samtidig indføres der skærpede krav til selve opbevaringen og håndteringen af persondata i firmaet. Der skal fx være et sagligt og legitimt formål med at have persondata liggende, og kun personer i firmaet med en saglig og legitim interesse i de pågældende data må have adgang til dem.

Andre ændringer er bl.a. skærpede krav til samtykke ved indsamling af persondata, skærpede krav til sletning af persondata, samt krav om at I orienterer Datatilsynet inden for 72 timer, hvis der sker brud på datasikkerheden i firmaet.  

Her får du mere info om persondatakravene
Er dit firma medlem af Dansk Byggeri, kan du få meget mere at vide om detaljerne i de nye persondatakrav, og hvordan dit firma kan efterleve dem, på Dansk Byggeris hjemmeside.

Også hos SMV Danmark og Dansk Håndværk kan du få mere information om de nye persondatakrav, og hvad de betyder for din virksomhed.

Endelig har myndighederne i oktober 2017 lavet en 20 siders generel informationspjece om de nye krav, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.