…

Er du mester i persondata?

Opdateret februar 2020 

Den 25. maj 2018 trådte nye persondataregler i kraft. Har du fået styr på, hvordan din virksomhed skal håndtere dem? Vi giver dig hurtigt overblik, så du står bedre rustet til at styre uden om bøderne.  

Håndterer dit firma personlige oplysninger, fx i forbindelse med jeres kundedatabase, eller når I administrerer ansættelser og kontrakter? Så gælder det om at være obs på reglerne for persondata, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Regler betyder, at virksomheder – også i byggebranchen – kan idømmes bøder på op mod 20 mio. kr. (eller fire procent af en global årsomsætning), hvis de ikke har styr på deres persondata. 

Det skal du vide om de nye krav

Bl.a. bliver virksomheder med de nye regler underlagt større dokumentationskrav. Det betyder, at dit firma skal kunne dokumentere, at I opbevarer og håndterer persondata efter de gældende regler. 

Eksempelvis skal I beskrive, hvilke persondata I har, hvem der har adgang til dem, hvordan de håndteres i det daglige, hvorfor de opbevares, hvornår de skal slettes, og hvad I gør for at forhindre, at uvedkommende får adgang til dem. 

Der er også skærpede krav til selve opbevaringen og håndteringen af persondata i firmaet. Der skal fx være et sagligt og legitimt formål med at have persondata liggende, og kun personer i firmaet med en saglig og legitim interesse i de pågældende data må have adgang til dem.

Andre ændringer er bl.a. skærpede krav til samtykke ved indsamling af persondata, skærpede krav til sletning af persondata, samt krav om at I orienterer Datatilsynet inden for 72 timer, hvis der sker brud på datasikkerheden i firmaet.  

Her får du mere info om persondatakravene

Er dit firma medlem af Dansk Byggeri, kan du få meget mere at vide om detaljerne i persondatakravene, og hvordan dit firma kan efterleve dem, på Dansk Byggeris hjemmeside.

Også hos SMV Danmark og Dansk Håndværk kan du få mere information om reglerne, og hvad de betyder for din virksomhed.

Endelig har myndighederne lavet en 20 siders generel informationspjece om kravene, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.