…

Færre synskrav for entreprenørmaskiner

Fra 1. januar 2018 lempes synskravene for bl.a. gravemaskiner, dumpere og personlifte, så du sparer tid og besvær. Læs mere om de lempeligere synskrav, og hvad de betyder for din virksomhed. 

Råder dit byggefirma over entreprenørmaskiner? Så er der godt nyt fra den 1. januar 2018: Kravet fra Færdselsstyrelsen om, at motorredskaber med nummerplader skal til syn i en synshal, bortfalder nemlig.

Det betyder ændringerne for dig
Hidtil har indregistrerede motorredskaber som fx gravemaskiner, teleskoplæssere, dumpere, dozere og personlifte været underlagt krav fra både Færdselsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Det har betydet, at maskinerne både skulle til syn i en synshal og til årligt eftersyn hos en sagkyndig.

Men med de nye lempeligere regler skal du fremover kun til det årlige eftersyn efter Arbejdstilsynets regler.

Dermed gælder der nu de samme regler for maskiner med nummerplader som for maskiner, der ikke er indregistrerede. For dig, som har entreprenørmaskiner i firmaet, betyder det mindre tidsforbrug og besvær.

Stadig risiko for påbud og bøder
Selv om synskravene lempes fra nytår, vil det stadig være forbundet med risiko for straf, hvis ikke reglerne overholdes, skriver Materielsektionen under Dansk Byggeri:

”Det er maskinejerens ansvar at sikre, at maskinen til enhver tid er sikker at anvende, og at kravet om et årligt eftersyn overholdes. Reglerne håndhæves af Arbejdstilsynet, og overtrædelser kan resultere i påbud og bøder.”

Du kan på Materielsektionens hjemmeside læse mere om de nye synsregler, ligesom du finder en liste over værksteder, der er godkendte til årseftersyn af entreprenørmaskiner.

STARK hjælper dig med materiel og maskiner
Uanset størrelsen af dit firmas maskinpark står STARK Udlejning klar til at hjælpe dig med professionelt materiel og maskiner, der matcher kravene i din byggeopgave.

Du finder fx stilladser og lifte, havemaskiner og entreprenørmaskiner på nemme udlejningsvilkår, så du slipper for selv at bruge ressourcer på lagerplads, eftersyn og administration og i stedet kan fokusere på dit byggeri.

Du kan læse meget mere om STARK Udlejning her.