…

Husk vinterbekendtgørelsen og slip for unødige ekstraudgifter

Opdateret februar 2020 

Byggeriet er fra 1. november til 30. marts underlagt vinterbekendtgørelsen. Vi giver dig vinterkonsulentens tips til vinterbyggeri, så du undgår forsinkelser og fejl, som hurtigt kan blive dyre.   

Vinterbekendtgørelsen gælder fra 1. november til 30. marts. Laver du ikke i denne periode de nødvendige vinterforanstaltninger, risikerer du unødige forsinkelser, ekstraudgifter og tvister om ansvar. Samtidig stiger risikoen for fejl på grund af pludselig fugt, nedbør og frost.

Det gælder både kvalitet og arbejdsmiljø
”De senere års milde vintre kan måske få nogle til at tro, at vinterforanstaltninger slet ikke er nødvendige. Det er forkert: Vinterforanstaltninger er påbudt, fordi de dels mindsker risikoen for forsinkelser og fejl, dels bidrager til at gøre arbejdsmiljøet på byggepladsen bedre,” siger seniorkonsulent Bent Kofoed fra Vinterkonsulenterne.

Han anbefaler, at du følger disse 3 tips til effektivt vinterbyggeri, så du minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser.

1. Hold et vintermøde og planlæg i god tid
”Vintermødet er en god anledning til, at I får fastlagt ansvaret og fordelt opgaverne på de forskellige foranstaltninger. Det er altid råhus-entreprenørens ansvar at sørge for tilstrækkelig inddækning af råhuset, før apteringen går i gang. Andre vinterforanstaltninger kan flere imidlertid have ansvar for,” siger Bent Kofoed og fortsætter:

”Det er vigtigt på forhånd at planlægge sikringen af byggepladsens veje og adgangsforhold. Hvem har ansvaret for snerydning? Og er der tilstrækkelige afvandingsløsninger, så I ikke risikerer isglatte veje?”  

2. Lav en realistisk tidsplan, som opdateres løbende
”På vintermødet kan I samtidig lave en oversigt over igangværende og kommende arbejder. Hvor langt er I nu og her, og hvad der ske de næste 3-4 uger? Her må I vurdere, om evt. uforudsete forsinkelser kan betyde, at nogle arbejder rykker ind i vinterperioden, selv om de skulle være færdige før. Eller om andre arbejder, der er planlagt som vinterarbejde, evt. må udskydes til efter vinterperioden,” siger Bent Kofoed.

3. Vurdér løbende jeres behov for vinterforanstaltninger
”En byggeplads forandrer sig hele tiden. Derfor er det en god idé, at I løbende vurderer, hvad ændringer i aktiviteter, transport- eller adgangsforhold betyder for jeres vinterberedskab. Sker afvandingen stadig på forsvarlig vis? Er byggepladsens belysning stadig tilstrækkelig? Og er arbejdsstederne stadig godt inddækkede?” siger Bent Kofoed.

STARK hjælper dig godt igennem vinteren   
Hos STARK i hele landet finder du altid et bredt kvalitetsudvalg af professionelle løsninger til dit vinterbyggeri. Samtidig står vi klar med råd og vejledning, så vi sammen finder den bedste måde at sikre dit byggeri mod frost og nedbør på. 

Er du medlem af Dansk Byggeri, kan du desuden gratis ringe til vinterkonsulenterne og få hurtigt svar på akutte spørgsmål ude på byggepladsen. Du kan læse mere om vinterkonsulenterne her.