…

Hvad betyder BR18 for dig som håndværker?

Opdateret februar 2020 

Den 30. juni 2018 trådte det nye bygningsreglement BR18 endeligt i kraft. Se her, hvad det betyder for dig, som er entreprenør eller håndværker.

Det nye bygningsreglement indfører ingen væsentlige ændringer af energikravene i forhold til BR15, og du skal derfor fortsat bygge efter de energikrav, du kender. 

Tydeligere skel mellem krav og vejledninger

Den mest markante ændring sker i opbygningen af bygningsreglementet. I BR18 erstattes inddelingen i kapitler af en inddeling i emner, ligesom kravtekst og vejledningstekst bliver tydeligere adskilt.

Samtidig bliver der lavet en række nye vejledningstekster, så det bliver tydeligere for dig, som bruger bygningsreglementet, hvad der er krav, og hvad der er vejledninger. 

Det skal gøre det lettere at se, hvilke krav du skal opfylde i konkrete byggerier, og gøre det mere tydeligt, hvad formålet er med de enkelte bestemmelser i BR18. Dermed får du lettere ved at indfri de overordnede funktionskrav.

Farvel til kommunernes tekniske byggesagsbehandling

Derudover sker der en række øvrige ændringer fra BR15 til BR18: Den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne afskaffes, der indføres nye konstruktions- og brandklasser, en række bestemmelser overføres fra beredskabslovgivningen til bygningsreglementet m.m.

Endelig indfører BR18 en ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold. Den skal sikre et fortsat højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet, når den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne forsvinder. 

Hos Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen finder du yderligere informationer om det nye BR18. 

STARK hjælper dig med at bygge efter kravene

Hos STARK over hele landet står vi altid klar med rådgivning om de rette materialekombinationer og produkter, så du opfylder kravene i bygningsreglementet. Du finder samtidig et omfattende kvalitetsudvalg af professionelle materialer, så du effektivt udfører alt fra damp- og vindspærrer til undertag, som lever op til kravene.