…

Nye miljøregler for kørsel med varebiler i de største byer

Februar 2020 

Fra 1. juli 2020 skal dieselvarebiler indregistreret før 2007 leve op til skærpede krav, når de skal køre i miljøzonerne i de største byer. Reglerne gælder alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen. Læs her, hvad det betyder for dine varebiler.

Har du en ældre, dieseldrevet varebil, der skal køre på Frederiksberg, i København, Aarhus, Aalborg og Odense? Så skal du være opmærksom på de nye regler i byernes miljøzoner.

Miljøkravene bliver skærpet for ældre dieselvarebiler fra 1. juli 2020. Det betyder, at dieselvarebiler indregistreret før 2007 fra denne dato skal fylde de nye miljøregler.

Hvis din varebil ikke opfylder reglerne, skal du have eftermonteret et partikelfilter for fortsat at have adgang til miljøzonerne. Kravene gælder både danske og udenlandsk indregistrerede varebiler.

Reglerne bliver indført gradvist

Reglerne gælder ifølge Bekendtgørelse nr. 1059 for varebiler, der er drevet af en dieselmotor, og som er registreret som varebil, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg.  

Reglerne gælder alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladsen. Har du en benzinvarebil, er den ikke omfattet af kravene. Din varebils alder afgør, hvornår du senest skal leve op til de skærpede krav. 

Fra 1. juli 2020:

Varebiler skal være registreret første gang d. 1. januar 2007 eller senere for at have adgang til miljøzonen. Hvis varebilen er registreret før denne dato og dermed ikke opfylder kravet, kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermonteret et partikelfilter. 

Fra 1. juli 2022: 

Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonen. Hvis varebilen er registreret før denne dato og dermed ikke opfylder kravet, kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermonteret et partikelfilter.

Fra 1. juli 2025: 

Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonen. Hvis varebilen er registreret før denne dato og dermed ikke opfylder kravet, kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermonteret et partikelfilter.

Du skal være opmærksom på reglerne for eftermontering af partikelfiltre. Du kan læse mere i Bekendtgørelse nr. 1474

Søg dispensation hurtigst muligt

Du kan søge dispensation fra de nye krav som ejer eller bruger af en varebil, "hvis eftermontering af et partikelfilter på et køretøj vil være sikkerhedsmæssigt uforsvarlig, eller hvis særlige forhold ved køretøjet tilsiger det, og andre omstændigheder i øvrigt taler derfor, herunder at en dispensation vil være af underordnet betydning for miljø- og sundhed", som der står i Bekendtgørelse nr. 1059. 

Det kan du gøre gennem Miljøstyrelsens hjemmeside. Husk at søge i god tid.

Du kan læse mere om de nye miljøzoneregler på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Om de nye miljøkrav skal håndhæves gennem digital aflæsning af nummerpladen sammenholdt med oplysninger i køretøjsregisteret er netop nu i høring. Følg med her

Kilde: Dansk Byggeri og Miljøstyrelsen