…

Privatkørsel i mandskabsvogne kan give kæmpebøder

​Opdateret februar 2020 

Det kan blive en rigtig dyr fornøjelse, hvis du bruger mandskabsvognen til privatkørsel. SKAT har givet bøder på op til 300.000-400.00 kr. til virksomheder, der har overtrådt lovgivningen. Læs her, hvordan du overholder reglerne.

SKAT og Politiet laver løbende razziaer for at kontrollere, at virksomhedsejere ikke kører privat i mandskabsvogne.

Nogle sager om ulovlig kørsel i mandskabsvogne har givet bøder på flere hundredtusinder kroner.

Der er derfor god grund til at overholde reglerne, hvis du vil undgå en stor bøde.

Hvad er en mandskabsvogn?
En mandskabsvogn er indrettet til kørsel af mandskab og materiel. Personkabinen skal være indrettet til mindst fire personer, og kabinen skal være adskilt fra varerummet. Der skal være mindst et sæde bag forsæderne.

Derudover skal virksomhedens logo eller navn fremgå tydeligt med mindst fem cm høje bogstaver.

En mandskabsvogn er fritaget for afgift, og der er derfor ikke betalt registreringsafgift.

En mandskabsvogn er ikke en varevogn, og der gælder derfor forskellige regler for de to typer køretøjer. Du må fx gerne køre privatkørsel i en varevogn, hvis du har købt et Dagsbevis. Læs mere her

Regler for kørsel i mandskabsvogne
Du må kun bruge din mandskabsvogn til transport af materiel, værktøj og materialer til og fra din virksomheds arbejdspladser. Desuden må du bruge den til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i din virksomhed. Privat personbefordring er ikke tilladt.

SKAT fortolker reglerne for mandskabsvogne meget stramt, og der er kun få undtagelser fra reglerne.

Du læse mere om regler for kørsel i mandskabsvogne samt afgørelser i tidligere sager på SKATs hjemmeside