…

Privatkørsel i mandskabsvogne kan give kæmpebøder

​Februar 2020 

Det kan blive en rigtig dyr fornøjelse, hvis du bruger mandskabsvognen til privatkørsel. SKAT har givet bøder på flere hundredtusinder kroner til virksomheder, der har overtrådt lovgivningen. Læs her, hvordan du overholder reglerne.

SKAT og Politiet laver løbende razziaer for at kontrollere, at virksomhedsejere ikke kører privat i mandskabsvogne.

Nogle sager om ulovlig kørsel i mandskabsvogne har givet bøder på flere hundredtusinder kroner. Det skyldes, at konsekvenserne af at bryde reglerne er, at nummerpladerne bliver klippet, og at SKAT rejser krav om, at mandskabsvognen skal omregistreres til fuld afgift på hvide plader. Derudover kommer der en bøde oveni, der typisk vil være på samme størrelse som afgiften. 

Der er derfor god grund til at overholde reglerne, hvis du vil undgå en stor bøde.

Hvad er en mandskabsvogn?
En mandskabsvogn er indrettet til kørsel af mandskab og materiel. Personkabinen skal bl.a. være indrettet til mindst fire personer, og kabinen skal være adskilt fra varerummet. Der skal være mindst et sæde bag forsæderne.

Derudover skal virksomhedens logo eller navn fremgå tydeligt med mindst fem cm høje bogstaver.

En mandskabsvogn er ifølge registreringsafgiftsloven fritaget for afgift, og der er derfor ikke betalt registreringsafgift. 

En mandskabsvogn er ikke en varevogn, og der gælder derfor forskellige regler for de to typer køretøjer. Du må fx gerne køre privatkørsel i en varevogn, hvis du har købt et Dagsbevis. Læs mere her

Regler for kørsel i mandskabsvogne
Du må kun bruge din mandskabsvogn til transport af materiel, værktøj og materialer til og fra din virksomheds arbejdspladser. Desuden må du bruge den til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i din virksomhed. Privat personbefordring er ikke tilladt.

Hvis reglerne ikke bliver overholdt, skal bilen betale afgift efter reglerne for personbiler eller varebiler. SKAT fortolker reglerne for mandskabsvogne meget stramt, og der er kun få undtagelser fra reglerne.

Du kan læse mere om regler for kørsel i mandskabsvogne samt afgørelser i tidligere sager på SKATs hjemmeside

Kilde: Dansk Byggeri