…

Sådan håndterer du PCB ved renoveringer

Opdateret februar 2020 

Når du renoverer bygninger opført eller renoveret i 1950-1977, er der risiko for PCB. Se, hvordan du håndterer PCB korrekt, så du undgår problemer med kommunen eller Arbejdstilsynet og minimerer sundhedsrisici på byggepladsen. 

Miljøgiften PCB (polyklorerede bifenyler) findes i 75 pct. af de bygninger, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Det viser en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Renoverer du en bygning fra denne periode, kan det derfor kræve særlige hensyn. Ellers risikerer du at komme i klemme hos kommunen, som har tilsyns- og handlepligt i PCB-sager.

Desuden risikerer du påbud fra Arbejdstilsynet, da arbejdsmiljølovgivningen stiller krav til, hvordan du håndterer PCB-holdige byggematerialer, så din sundhedsrisiko under arbejdet minimeres.   

Har du et rådgiveransvar?

Hvis dit firma har udarbejdet byggeprojektet, har I et rådgiveransvar over for bygherren. Du er i så fald forpligtet til at lave en vurdering af PCB-risikoen i projektbeskrivelsen, inden I går i gang med renoveringen. Du finder tjeklisten til PCB-screening her.

I en bygning fra perioden 1950-1977 kan du f.eks. støde på PCB i forbindelse med fuger omkring vinduer, gulvafløb eller tætninger af vådrum langs gulve og vægge. PCB findes også i f.eks. termoruder, slidstærke malinger og gulvbelægninger samt lysstofarmaturer fra samme periode.

Du kan nemt og hurtigt vurdere PCB-risikoen i din konkrete byggesag via PCB-guidens online værktøj. Du kan også få foretaget en præcis PCB-kortlægning af et specialiseret firma. Så er du helt sikker på, hvad du har at gøre med.

Vær OBS på arbejdsmiljøkravene

  • Når du renoverer en bygning, hvor der kan være risiko for PCB, er firmaet forpligtet til at få kortlagt den konkrete PCB-risiko. Arbejdstilsynets grænseværdi for PCB ligger på 0,01 mg/m³, og overstiges den, skal I tage særlige forholdsregler.
  • Viser det sig, at der er PCB-holdige byggematerialer, skal dit firma lave en skriftlig plan for arbejdets udførelse, som beskriver, hvordan I skal håndtere PCB. Derudover skal PCB-risikoen beskrives i firmaets arbejdspladsvurdering (APV).
  • Når du arbejder med PCB-holdige byggematerialer, kræver Arbejdstilsynet, at du bruger egnede personlige værnemidler. Desuden er firmaet forpligtet til at give en grundig instruktion i, hvordan værnemidlerne anvendes sikkert. Der er ikke et egentligt uddannelseskrav.

Du kan f.eks. benytte Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA BA's) vejledning om PCB-holdige byggematerialer. Du finder vejledningen her. Derudover har BFA BA lavet en udførlig procesbeskrivelse for nedbrydning og PCB-sanering, som du finder her.

Du kan læse alle Arbejdstilsynets krav i forbindelse med PCB her.

Husk også, at du hos STARK over hele landet altid finder et bredt kvalitetsudvalg af professionel sikkerhedsbeklædning og personlige værnemidler. Så er du sikker på at blive forsvarligt klædt på til at håndtere PCB uden sundhedsrisiko.

Bortskaffelse af PCB-affald

Inden du går i gang med at renovere en bygning fra perioden 1950-1977, skal der laves en screening for PCB og andre skadelige stoffer. Bygherren skal meddele resultatet af screeningen til kommunen sammen med anmeldelsen af byggeaffaldet, senest to uger før renoveringen påbegyndes.

Kravet gælder for både private selvbyggere og professionelle bygherrer. Det omfatter alle renoveringer af bygninger fra 1950 til 1977, som enten producerer mere end et ton byggeaffald, omfatter mere end 10 m² eller inkluderer udskiftning af termovinduer.

Kommunen vil efter anmeldelsen af byggeaffaldet vejlede jer omkring, hvordan I skal frasortere, håndtere og bortskaffe de evt. PCB-holdige byggematerialer, så I minimerer risikoen for miljø og arbejdsmiljø.  

Derudover kan du få mere info om, hvordan du håndterer PCB sikkert og korrekt, på vidensportalen PCB-guiden.dk.