…

Sådan byder du ind på offentlige opgaver – fem stærke fif

Opdateret februar 2020 

Undgå afvisning på grund af fodfejl, når du afgiver tilbud til offentlige bygherrer. Vi giver dig fem stærke tips fra Dansk Byggeri, så du fra starten ved, hvad du skal være opmærksom på.

Kommunerne og andre offentlige myndigheder udbyder en lang række bygge- og anlægsopgaver – både store og små – som du har gode muligheder for at få del i, hvis du er inde i reglerne.

Derfor får du her fem tips fra advokat (L) Janus Schädler Honoré fra Dansk Byggeri. Så kan du nemmere byde ind på opgaverne og mindsker risikoen for at få afvist dit tilbud.

1. Hvordan udbydes opgaven?


Bygge- og anlægsopgaver for offentlige myndigheder under tilbudsloven (dvs. under 41.305.415 kr.) kan udbydes enten i pressen eller elektroniske medier.

Men især kommunerne henvender sig ofte direkte til virksomheder og beder om et tilbud. Det sker ofte på baggrund af såkaldte håndværkerlister, som interesserede virksomheder kan blive skrevet på.

Det er op til virksomhederne selv at blive skrevet på listen, så du kan med fordel undersøge, om den kommune, du gerne vil arbejde for, bruger en håndværkerliste.

2. Undersøg hvordan opgaven bliver tildelt


Offentlige bygherrer skal tildele opgaven til det firma, der har givet det bedste tilbud, ud fra det valgte tildelingskriterie. Det kan enten være det billigste tilbud (dvs. laveste pris) eller det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (dvs. det økonomisk mest fordelagtige tilbud).

Her har det stor betydning, om der alene konkurreres på prisen, eller om der også er andre kriterier (fx kvalitet) i spil.

Undersøg derfor fra starten, når du har modtaget udbudsmaterialet, hvilket tildelingskriterie bygherre har valgt – herunder hvilke forhold ud over prisen, der eventuelt bliver lagt vægt på. På den måde undgår du at afgive tilbud på forkerte forudsætninger.

3. Er der særlige vilkår på opgaven – fx sociale klausuler?


Ved nogle opgaver stiller bygherre krav (sociale klausuler) om, at entreprenøren fx påtager sig at beskæftige lærlinge på de opgaver, der udføres. Dette må bygherre gerne, blot kravet er rettet mod den konkrete opgave, og ikke mod den virksomhed, der skal udføre opgaven.

Her er det vigtigt, at du som entreprenør overholder klausulen, hvis du vinder opgaven, da det ellers vil være en misligholdelse af aftalen.

4. Vær omhyggelig med dit tilbud


Når du først har afgivet dit tilbud, er du bundet af det, også selv om du senere opdager, at der er fejl i tilbuddet. Har du fx givet tilbud på udskiftning af fem vinduer, men ved en fejl kun medregnet prisen for fire vinduer, vil du stadig skulle udskifte alle fem for den pris, du har tilbudt.

Det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig med tilbuddet, så du undgår at tabe penge på skrivefejl.

5. Overvej om du skal tage forbehold


Hvis udbudsmaterialet indeholder krav, som giver en særlig udfordring eller risiko, kan du overveje at tage et forbehold for dette krav.

Hvis du vælger at tage et forhold, skal du dog være opmærksom på, at en offentlig bygherre altid har ret til at afvise et tilbud med forbehold. Også selv om tilbuddet er det laveste/økonomisk mest fordelagtige.

Samtidig vil bygherre i nogle situationer have pligt til at afvise tilbud med forhold. Det gælder fx, hvis det fremgår af udbudsmaterialet, at forbehold ikke accepteres, eller hvis forbeholdet angår et grundlæggende element – eksempelvis hvis bygherre har krævet en bygning på 1000 kvadratmeter, og du afgiver tilbud på en bygning på 750 kvadratmeter, eller hvis risikoen for valg af metode væltes over på bygherre.

Derfor er det vigtigt, at du ved hvert tilbud nøje overvejer, om du vil tage forbehold, og i givet fald hvilke forbehold du vil tage, i stedet for altid at tage en række standardforbehold.