Ukendt lovgivning kan koste håndværkere dyrt

Regel om montering af fartskrivere i håndværkerbiler, der kører med trailer, er nærmest blevet ignoreret på grund af ukendskab. Med det kan koste en svend 3.000 kroner og mester 6.000 kroner i bøde.

Det er ganske sandsynligt, at få håndværkere aner noget som helst om, at kører de mere end 50 kilometer fra deres hjemadresse i deres eller mesterens varevogn, har en trailer bagpå med eksempelvis et stillads eller en mindre gravemaskine - og vægten på det samlede "vogntog" er over 3500 kg - så skal de have installeret en fartskriver og overholde køre- hviletidsbestemmelserne.

De fleste er lykkeligt uvidende om, at de overtræder lovgivningen, men standses de af en politikontrol, risikerer de, at hammeren falder - hvis politiet da kender den pågældende regel.Få eksempler

Nu er det imidlertid ikke sådan, at der er tale om helt nye regler, men de har faktisk været gældende i seks år og er resultatet af et EU-direktiv.

Men noget tyder også på, at politiet indtil nu har taget meget løseligt på disse regler, for der eksisterer formentlig kun ganske få eksempler på, at der er udskrevet bøde for forseelsen. På Fyn er der dog mindst to virksomheder, det er gået ud over.

En håndværkersvend fik en bøde på 3000 kroner og hans mester 6000 kroner, mens en håndværkermester, der selv førte køretøjet, nøjedes med de 6000 kroner, selv om bøden rettelig burde være 9.000 kroner - 3.000 til ham selv som chauffør og 6.000 kroner til virksomheden.

Kilde: Byggeteknik.dk (d. 04.03.14)