…

Undgå papirbøvl ved nyansættelser

Opdateret februar 2020 

Har du brug for flere timelønnede medarbejdere i firmaet? Vi giver tre tips om ansættelser fra Dansk Byggeri, så du kommer bedst muligt fra start og undgår at blive fanget i tidskrævende papirbøvl. 

Har du fremgang i firmaet og går med tanker om at hyre flere timelønnede ind, fordi der er gang i byggeriet? Så kan du spare dyre lærepenge og styre uden om unødigt tidskrævende papirbøvl, hvis du fra starten har styr på regler og krav om ansættelse af nye folk.

Derfor får du nedenfor tre hurtige ansættelsestips fra Dansk Byggeri. På den måde kommer du nemt på forkant og minimerer risikoen for fejl og besvær senere i forbindelse med ansættelserne. 

Husk ansættelsesbeviset – og overenskomsten

For det første er der ansættelsesbeviset til de nye medarbejdere. Her er det vigtigt, at du husker at angive, hvilken overenskomst de enkelte medarbejdere hører under. Dansk Byggeri har overenskomster, der dækker stort set alle håndværksområder, og det er derfor vigtigt at få den rigtige overenskomst på plads fra begyndelsen.

Samtidig er det vigtigt, at du husker at angive de rigtige oplysninger på ansættelsesbeviset, da fejl på et ansættelsesbevis kan betyde, at du risikerer at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen.

Du kan fx benytte Dansk Byggeris skabeloner til ansættelsesbeviser, så du mindsker risikoen for forglemmelser og får dem lavet rigtigt fra starten. Du finder skabelonerne her.

Tjek forpligtelserne i overenskomsten

For det andet bør du orientere dig i overenskomsten om, hvad medarbejderen har krav på, så du undgår at blive fanget på det forkerte ben. Det gælder både i forhold til løn, ferie, søgnehelligdage, pension, sundhedsordning og arbejdstid.

Det kan også være en god idé at orientere dig om, hvilke rettidigheder medarbejderne har i forbindelse med sygdom, barsel mv.

Endelig sparer du både tid og bøvl senere, når du får tastet de rigtige oplysninger ind i lønsystemet og får oprettet pensionsopsparingen hos Pension Danmark fra starten.

Hvilke satser og forsikringer er relevante?

For det tredje skal du huske, at mange af overenskomstens satser ændrer sig pr. 1. marts hvert år.

Samtidig er der flere forsikringer, du skal være opmærksom på. Selv om dine medarbejdere typisk er dækket af en ulykkesforsikring i forbindelse med deres pensionsordning, bør du sikre dig, at firmaets øvrige forsikringer er oprettet korrekt. Som arbejdsgiver er det lovpligtigt for dig at:

  • betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).
  • tegne forsikring hos et arbejdsskadeforsikringsselskab.

Med AES-bidraget sikres medarbejderne erstatning, hvis en sygdom medfører varige gener i de tilfælde, hvor sygdommen skyldes arbejdet eller forhold på arbejdspladsen.

Arbejdsskadeforsikringen dækker personskader forårsaget af arbejdet. Hvis du ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring, hæfter du som arbejdsgiver selv for erstatningsbeløbet. I praksis vil medarbejdere, der har været udsat for en arbejdsulykke, få udbetalt erstatning fra AES. Men hvis der ikke er tegnet en forsikring for den ansatte, risikerer du som arbejdsgiver at skulle betale hele erstatningen og alle sagens omkostninger. Det kan løbe op i meget store beløb.