…

Undgå skærpede sanktioner ved at overtræde reglerne for tekniske hjælpemidler

Opdateret februar 2020 

Arbejdstilsynet kan tildele administrative bøder til dit firma, hvis I groft overtræder reglerne for tekniske hjælpemidler. Læs her, hvordan I får styr på sikkerheden og undgår bøderne.

Arbejdstilsynet kan idømme administrative bødeforlæg til firmaer, som groft overtræder reglerne for brug af tekniske hjælpemidler fx til ophejsning og transport af materialer på stillads.

Her skal du være opmærksom

Dit firma risikerer en administrativ bøde, hvis:
  • I anvender et teknisk hjælpemiddel på en måde, der er klart uforsvarlig, til arbejde, som hjælpemidlet hverken er egnet eller tilpasset til.
  • I foretager en klart uforsvarlig opstilling af et teknisk hjælpemiddel.

Bøderne starter ved 40.000 kr. for firmaer med op til 9 ansatte, hvis der ikke er skærpende omstændigheder. Du kan læse mere om Arbejdstilsynets bødetakster og øvrige sanktionsmuligheder her.

Planlæg og følg op inden byggestart

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA BA) anbefaler, at du overvejer brugen af de tekniske hjælpemidler allerede i projekteringsfasen, når byggeriet planlægges. Er det f.eks. muligt at få hjælpemidlerne forsvarligt på plads, så I kan løfte materialerne op på femte sal – eller skal der laves særlige foranstaltninger?  

Samtidig er det ifølge BFA BA vigtigt, at du følger op på planlægningen af jeres brug af tekniske hjælpemidler umiddelbart inden opstarten af byggeriet. Fx kan forudsætningerne have ændret sig, så I kun vanskeligt kan komme til.

På den måde mindsker du risikoen for, at uforudsete omstændigheder på byggepladsen fører til dårligere sikkerhed og bøderisiko, hvis Arbejdstilsynet kigger forbi.

STARK hjælper dig til bedre byggepladssikkerhed

Hos STARK i hele landet finder du altid et bredt udvalg af tekniske hjælpemidler, så du bl.a. undgår tunge løft i løbet af arbejdsdagen.

Husk også, at du hos bygergo.dk altid kan se en udførlig og opdateret oversigt over de godkendte tekniske hjælpemidler, som du kan benytte i dit byggeri.