…

Vinterbyggeri uden forsinkelser og tvister

Med vinterkonsulentens 4 tips til vinterbyggeriet holder du en effektiv fremdrift i byggeprocessen. Samtidig mindsker du risikoen for ubehagelige overraskelser, uforudsete udgifter og tvister.

Fra 1. november til 30. marts er byggeriet underlagt vinterbekendtgørelsen. Det betyder, at du skal tage de nødvendige vinterforanstaltninger. Ellers risikerer du, at byggeriet forsinkes unødigt og øger desuden risikoen for skader og fejl på grund af fugt og frost. Du kan samtidig risikere uforudsete udgifter og tvister om ansvar.  

Her får du vinterkonsulentens fire tips til vinterbyggeri. Så får du den mest effektive byggeproces og slipper for ubehagelige overraskelser i de kolde måneder:    

1. Hold et fælles vintermøde
”I får det bedste udgangspunkt, når I holder et fælles møde i starten af vinterperioden. Her kan I koordinere alle tiltag og træffe fælles aftaler, så alle bliver klar over tidsplanen, opgaverne og ansvarsfordelingen. Så mindsker I risikoen for, at byggeriets fremdrift bliver hæmmet pga. vinterkulde og nedbør, ligesom I kan komme tvister i forkøbet,” siger vinterkonsulent Bent Kofoed fra Teknologisk Institut.

2. Få lagt en realistisk 3-4 ugers tidsplan
”Det første punkt på vintermødet er at få et overblik: Hvor langt er I, hvilke forsinkelser er der, og hvem har ansvaret for, at det bliver færdigt til tiden? Når I har fået et overblik over status nu og her, kan I lægge en ny tidsplan. Her laver I en realistisk risikovurdering af, hvilke vinterforanstaltninger der er nødvendige at lave i løbet af de næste 3-4 uger, og aftaler hvem der gør hvad,” forklarer Bent Kofoed.

3. Vurdér behovet for tiltag
”I skal fx vurdere, om de nuværende afvandingstiltag er tilstrækkelige til at sikre byggepladsen mod isglatte overflader. I skal også vurdere, om adgangsforholdene kræver ekstra opmærksomhed omkring snerydning. Så kommer I på forkant og slipper for ubehagelige overraskelser, hvis vejret pludselig skifter,” fortæller Bent Kofoed og fortsætter:

”Når du bygger om vinteren, er det samtidig afgørende at få råhuset lukket hurtigt og sikre effektiv affugtning fx via opvarmning. Ellers risikerer du, at indtrængende nedbør og fugt sætter sig i konstruktionerne, så der på sigt opstår skader.”

Hos STARK finder du et stort udvalg af effektive materialer til frostsikring og optøning. Du kan fx få elektriske vintermåtter, så du undgår, at frostramt grus eller frosne vandrør på byggepladsen skaber forsinkelser.

Læs kravene til fugtsikring i BR18.

4. Aftal økonomien på forhånd
”På vintermødet er det også vigtigt at få lavet fælles aftaler om, hvem der har økonomisk ansvar for de enkelte tiltag. Samtidig bør I aftale, hvordan I rent administrativt behandler ønsker om penge til vinterforanstaltninger og spilddage, ligesom I bør aftale hvilken dokumentation, der skal bruges i ansøgningerne. Så undgår I løbende økonomidiskussioner og kan også spare tid og besvær i administrationen,” siger Bent Kofoed.

Husk, at hvis du er medlem af Dansk Byggeri, kan du gratis ringe til vinterkonsulenterne på tlf. 72 20 22 39 og få hurtigt svar på akutte spørgsmål ude på byggepladsen.

Teknologisk Institut – Vinterkonsulenterne er en neutral rådgiver inden for området Vinterbekendtgørelsen, vinterforanstaltninger, vinterbyggeri og vejrlig. Du kan læse mere om vinterkonsulenterne her.