…

Vinterkonsulentens tjekliste til vinterarbejdsmiljø

Opdateret februar 2020 

Byggeriets vinterperiode varer fra 1. november til 31. marts. Vi giver dig tips fra vinterkonsulenterne, så du sikrer et effektivt og forsvarligt arbejdsmiljø på byggepladsen i vintermånederne.

Ifølge vinterbekendtgørelsen skal en lang række byggeprojekter sikres med årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger i perioden 1. november til 31. marts. På den måde minimerer du dels risikoen for dyre forsinkelser på grund af kulde og nedbør, dels sikrer du et forsvarligt arbejdsmiljø i de kolde og våde vintermåneder.

Brug vintermødet til at komme på forkant

Vinterkonsulenttjenesten på Teknologisk Institut anbefaler først og fremmest, at du som entreprenør indkalder bygherre, rådgiver samt andre aktører på byggesagen til et vintermøde. Her kan I sammen planlægge arbejderne og de nødvendige tiltag i henhold til vinterbekendtgørelsen.

Din tjekliste til en vinterklar byggeplads

Som en naturlig del af vintermødet kan I fx tage en rundering på byggepladsen, så I sikrer jer, at den er godt rustet til at imødegå de vejr- og årstidsmæssige udfordringer i vintermånederne.

Her er de punkter, som du ifølge vinterkonsulenterne især skal være opmærksom på:

  • Er der sørget for tilstrækkelig afvanding og tørholdelse af byggepladsen (transportveje, oplagspladser og byggegruber m.m.)?
  • Er vejene bæredygtige, og kan de vedligeholdes effektivt med snerydning osv.?
  • Er der etableret tilstrækkeligt med orienterings- og arbejdsbelysning?
  • Er der forsvarlig el-tracing af vandinstallationer?
  • Hvordan ser det ud med beskyttelse af udendørsarbejdsstederne?
  • Er der styr på lukning af facadeåbninger?
  • Sker der en tilstrækkelig inddækning af stilladser m.m.?
  • Har I lavet aftale om et passende vinterberedskab på pladsen? 
  • Hvilke aftaler er der i forhold til snerydning, afisning og grusning?

Du kan få mere at vide om vinterbyggeri og de tiltag, der kræves i vinterbekendtgørelsen, hos vinterkonsulenterne på Teknologisk Instituts hjemmesideher.

Er dit firma medlem af Dansk Byggeri, kan I gratis benytte jer af vinterkonsulenternes ’vintertelefon’.

STARK styrker dit vinterarbejde

I din lokale STARK-forretning står vi altid klar til at rådgive dig om de mest optimale produktvalg og kombinationer af produkter, når du skal arbejde på vinterbyggeri. Du finder eksempelvis et omfattende kvalitetsudvalg af professionel beklædning til effektivt arbejde i de kolde måneder, og materialer til forsvarlig afdækning.