…

Lovligt tagarbejde - mere sikkert

Arbejde på tagkonstruktioner kan være farligt. Især hvis ikke de rette forholdsregler er blevet taget. Derfor har BAR BA lavet en vejledning til, hvordan du bedst muligt følger den gældenden lovgivning på området og sikrer dig og dine kolleger, når I arbejder med oplægning af undertag. 

Vejledningen, som du finder her, omhandler tage med en hældning mellem 15-60 grader, samt tage (over 15 graders hældning) med taglægter, der har et fri-mellemrum på max 400 mm. Du finder i teksten en punktvis beskrivelse af processen og grafik der viser, hvordan du mest effektivt og sikkert oplægger undertag.

Beskrivelsen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Dansk Byggeri.