…

Meget mere vand til danskerne

Der vil komme flere af de voldsomme regnskyl, som Danmark har oplevet de sidste par somre. Klimaforandringerne er over os, og det giver oversvømmelse i kælderen.

Et hurtigt eftersyn af tagrenderne og nedløbsrør og en nøgle til en hjælpsom nabo, når man er flere 100 km væk på sommerferie, det kan være de få enkle tiltag, der skal til for at redde indboet og økonomien.

- Et af de mest almindelige problemer, som husejerne oplever under et skybrud, er vand, der kommer ind under tagkonstruktionen – simpelthen fordi tagrenderne ikke kan følge med. Det skyldes enten, at de er monteret forkert eller er fyldt med blade og skidt. Begge dele tager 10 minutter at løse. Udover at gøre tagrenden ren, så skal man tjekke, at tagrenden ikke har bagfald. Og man kan måle med vaterpas, at hældningen er korrekt ned mod afløbet.

Kraftigere regn nu og i fremtiden
Der er gode grunde til at tage sine forholdsregler. Sommerregnen er kraftigere og hyppigere end nogensinde før. Prognoserne lover ikke mildere vejr. Tværtimod. Rådgivningsfirmaet COWI har lavet nogle nedbørsberegninger, der taler sit tydelige sprog.


…
Forventet udvikling i nedbørsintensiteten. Kilde: COWI

Nedbørsintensiteten i Danmark de sidste 50 år, er steget med godt 10 %. Ser man frem i tiden, bliver stigningen endnu større. I de næste 50 år viser COWI’s beregninger en stigning på 35 % i forhold til i dag. Det er en forandring af klimaet, der er i fuld gang, hvor sommeren vil byde på flere tørre perioder med færre, men betydeligt kraftigere regnskyl, også kaldet skybrud.

Det er sådan set ikke vandmængderne, der er et problem. Hvis vandet kommer stille og roligt, kan både kloakker og tagrender sagtens følge med. Når vandet derimod vælter ned på kort tid, bliver hele systemet overbelastet. Derfor er det vigtigt, at vi ændrer adfærd og sørger for at afvande vores huse bedst muligt.

Klimaforandringerne har helt konkret betydet, at standardstørrelsen på vores tagrender er vokset. For 50 år siden var tagrender i str. 10 helt almindelig. I dag er de str. 11, og de bliver også produceret i str. 12. Mange begynder også at efterspørge nedløbsrør, der er endnu større.

Mere vand, mere vedligeholdelse
De mange oversvømmelser har fået en del kunder til at henvende sig med spørgsmålet, om deres tagrender skal skiftes. Svaret er i de fleste tilfælde, at sidder tagrenderne rigtigt og er rene, så er det ikke nødvendigt at skifte dem.

Vi sælger tagrender i materialer, der kan holde til det danske klima. Så det handler for de fleste af vores kunder om at blive bedre til vedligeholdelse, som bare bliver endnu vigtigere med den øgede nedbør. Vi kan mærke, at kunderne er blevet meget mere opmærksomme på vand, og hvordan det skal håndteres. Har man først haft en oversvømmelse, gør man meget for at slippe for at det sker igen.

Er du bekymret for din bolig i forhold til oversvømmelse, kan du bestille et møde med en STARK medarbejder. Så kan I sammen gennemgå dine muligheder. For eksempel opgradering af tagrender, installation af en regnvandsfaskine eller lignende.

Flere krav om afvanding på egen grund
Kravene fra myndigheder og kommuner om, at husejerne skal afvande på egen jord, er mange steder allerede blevet væsentlig strammere. Især i lavtliggende områder med særlig risiko for oversvømmelse er kravene nødvendige for at minimere afledning til den offentlige kloak.