…

Vælg det rette undertag og undgå fejl

Ifølge Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er fejl og mangler på undertage en af de mest almindelige årsager til skader på bygninger. Hele 44 procent af alle anmeldte byggeskader har at gøre med tage og undertage.

Et defekt undertag kan give alvorlige skader i et hus, og omkostningerne ved at få skaderne udbedret kan være enorme, både økonomisk og menneskeligt. Et undertag koster i sig selv kun ganske få tusinde kroner, men en udskiftning og udbedring af følgeskader kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner.

Når det gælder undertag, anbefaler Byggeskadefonden derfor, at man altid tager de totaløkonomiske overvejelser i betragtning. Er undertaget ikke af god nok kvalitet – eller er det ikke monteret korrekt, kan der nemlig let opstå problemer siden hen.

Valget af undertag afhænger af, hvilken tagbelægning, der anvendes på bygningen, samt hvilke beliggenhedsmæssige forhold, det vil blive udsat for. Undertaget skal forhindre, at regn, blæst og sne kommer ind i huset. Og det skal sørge for, at fugten kommer ud af huset. Derfor er det afgørende, at undertaget er af den rette kvalitet – uanset om du skal renovere et gammelt tag eller opføre et helt nyt.

De 5 mest almindelige skader i tagkonstruktionen:

Ifølge Byggeskadefonden er de mest almindelige byggeskader i tagkonstruktionen forårsaget af følgende 5 fejl:

  • Manglende tæthed over for regn og fygesne på grund af fejl ved inddækninger og afslutninger ved kviste, skotrender, tagfod og rygning
  • Undertaget oplægges under tegltagsten med for små overlæg og nedbrydes af solens ultraviolette lys
  • Manglende eller dårlig ventilation, som medfører dannelse af råd og skimmelsvamp
  • Undertaget er udført uden tæt regnvandsafledning ved tagfod, gavle, skotrender, kviste og ovenlysvinduer, hvilket medfører fugt- og vandskader i tagkonstruktionen
  • Tagkonstruktionen er opbygget med en kombination af undertag med kort levetid (15-25 år) og tagbelægning med lang levetid (40-60 år)

Undertage i bedste kvalitet

Hos STARK finder du kun undertage i den bedste kvalitet. Vi har et bredt sortiment, som omfatter alt fra banevarer, fast undertag og dertilhørende fuldt tilbehørssortiment. Det giver tryghed.

Vi tilbyder kun produkter med Totalgaranti i op til 10 eller 20 år - afhængig af hvilket produkt du vælger. Så er du sikret i tilfælde af vandgennemtrængning som følge af produktfejl. Garantien dækker dog ikke eventuelle følgeskader, driftstab, indirekte tab eller avancetab. I modsætning til en produktgaranti, dækker totalgarantien de totale omkostninger, hvis der er produktfejl på undertaget. Garantien træder i kraft ved vandgennemtrængning, som udelukkende skyldes fejl ved produktet og dækker af- og montering af tag og undertag.