…

Vinterklar skorsten

Tjek, om din skorsten er i god stand, så den kan holde til vinterens blæst og kulde.

Husets skorsten er meget udsat for vejr og vind. Det er derfor vigtigt at tjekke skorstenens overflader og selve konstruktionen. Er den muret op, skal du undersøge, om der er revner i murstenene, og om fugerne er hele. Undersøg også, om skorstenen står fast. I nogle tilfælde kan hele skorstenen rokke sig løs. Er skorstenen pudset, skal du undersøge, om der er revner og sprækker i pudsen.

Det er også vigtigt at tjekke, om toppen af skorstenen ligger ordentligt fast. Hvis en tv-antenne eller parabol er monteret på skorstenen, kan det betyde, at skorstenen bliver vredet skæv. Der er mange, der binder tv-antenner eller paraboler fast til skorstenen med stålwire. Det er absolut ikke en god idé, og det forårsager skader på mange skorstene.

Sådan gør du inddækninger vinterklare
Tjek inddækninger for utætheder. Inddækningen rundt om f.eks. et ovenlysvindue skal "forsegle" overgangen mellem vindue og tag, så der ikke kan trænge vand ind i huset. Inddækninger er oftest lavet af zink, aluminium, kobber eller tagpap. Det er meget vigtigt, at de er tætte, da det ellers kan give fugtskader.

Hvis der opstår en akut utæthed, kan en inddækning tætnes med byggesilikone, men det anbefales at få den repareret og i bedste fald udskiftet hurtigst muligt.

Der findes inddækninger omkring:
  • Skorstene
  • Ovenlys
  • Skotrender
  • Kviste
  • Nogle typer vinduer og døre
  • Ventilationshætter og anden udluftning på tage