…

Begræns skimmelrisiko efter skybrud

Opdateret februar 2020 

Når oversvømmelsen er sket, skal der handles hurtigt for at undgå langsigtede skader som fx skimmel. Læs, hvordan du som håndværker sikrer en professionel håndtering fra starten.

Mange boligejere oplever at komme ned til oversvømmede kælderrum og stueetager efter skybrud og kraftig nedbør. Vandet ødelægger i første omgang inventar, møbler og andre ting med affektionsværdi.

Men opfugtningen af konstruktionerne øger også risikoen for langsigtede skader, hvis ikke boligejeren får taget hånd om den i tide.

Her kan du som håndværker sikre en professionel håndtering af skaderne, så boligejeren undgår gener på længere sigt.

Vær obs på skimmel efter oversvømmelser


”Det er meget nærliggende at tro, at når man har ryddet op og fået tørret rummet, så har man gjort det, der skal gøres. Et er, at man får tørret selve bygningen - men man skal være opmærksom på, at der er en stor risiko for vækst af skimmelsvamp efter en oversvømmelse”.

Det forklarer centerchef Kathrine Birkemark Olesen fra Teknologisk Institut. Hun fortsætter:

”De skjulte skimmelangreb bliver typisk først opdaget, når der konstateres en kraftig, tung lugt i det tidligere opfugtede område. I værste fald opdager man først skimmelsvampangrebet, når brugerne af lokalerne reagerer med gener som irritation af slimhinderne, vejrtrækningsproblemer, hovedpine og koncentrationsbesvær”.

Sådan reducerer du skimmelrisikoen


Skimmelvækst begynder ifølge Teknologisk Institut efter 5-7 dage. Derfor bør du sætte ind med skadeshåndteringen senest 3-4 dage efter opfugtningen. På den måde får du standset et eventuelt skimmelangreb, før det når at komme i gang.
  • Start med at vurdere risikoen for kloakvand i rummene, og sørg for at få ledt vandet væk samt tørret og affugtet bygningen effektivt. 
  • Fjern derefter opfugtede beklædningsplader, tapet, gipsplader, gulvbeklædning, isolering, væv, filt og øvrige organiske materialer fra rummet. Så giver du mulighed for, at konstruktionerne kan ånde, så tørringen sker mere effektivt. Samtidig forhindrer du, at skimmelsvampene udvikler sig i det skjulte, fx bag beklædningspladerne eller under gulvbelægningen.

Du kan hos Teknologisk Institut læse mere omskimmelrisiko efter oversvømmelser.

STARK hjælper dig i kampen mod vandet


Hos STARK står vi altid klar til at hjælpe dig med udbedring af vandskader og klimasikring hos boligejeren. Du finder eksempelvis drænsystemer, så boligejeren effektivt får ledt overfladevandet væk under jorden, og du reducerer risikoen for oversvømmede kældre og stueetager.